Zwolnienie ze składek ZUS na podstawie przepisów tarczy antykryzysowej 2.0, czyli ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695) przysługuje płatnikowi, który na 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych. Co jednak w sytuacji, gdy w marcu przedsiębiorca ten zatrudni nowego pracownika?
Czy obejmie go zwolnienie ze składek? Wydaje się, że o ile będą spełnione warunki, nawet gdy zmieni się liczba pracowników, zwolnienie powinno obowiązywać.
Jak wyjaśnia Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS, w przepisach tarczy antykryzysowej są zasady, które obowiązują przy ustalaniu prawa do zwolnienia z obowiązku opłacania składek za marzec, kwiecień i maj.
Płatnicy składek, którzy rozliczają składki za innych ubezpieczonych (np. za pracowników czy zleceniobiorców), mają prawo do zwolnienia, jeżeli we wskazanym przepisami terminie prowadzili działalność (byli zgłoszeni do ZUS) i na określony dzień zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 1 do 49 ubezpieczonych.
W przypadku płatników zarejestrowanych w ZUS przed 1 lutego 2020 r. ustala się liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczeń na 29 lutego 2020 r. Zwolnienie będzie obejmowało 100 proc. lub 50 proc. składek wykazanych w przekazanej do ZUS deklaracji rozliczeniowej za marzec, kwiecień i maj, która jest zaksięgowana na dzień rozpatrywania wniosku. Oznacza to, że składek za pracownika zatrudnionego w marcu płatnik nie będzie musiał zapłacić, gdyż zostaną one wykazane w deklaracji, którą ma złożyć do 15. dnia następnego miesiąca (czyli za marzec – do 15 kwietnia).