Z dotacji przyznanej na zatrudnienie asystenta pomagającego osobie niepełnosprawnej można pokrywać koszty dojazdu, gdy korzysta on ze swojego samochodu lub taksówki.
Stało się to możliwe dzięki zmianie wprowadzonej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. W jego ramach gminy i powiaty otrzymały środki na pokrycie kosztów świadczenia usług przez asystentów, których podstawowym zadaniem jest wspieranie dorosłych osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu codziennych czynności, takich jak zakupy, załatwianie spraw urzędowych, a także podczas przemieszczania się w wybrane miejsce, np. do pracy, lekarza, na rehabilitację czy do kościoła. Jednocześnie zasady programu szczegółowo określają, jakie koszty związane z wykonywaniem usług przez asystenta mogą być dotowane. Chodzi o wydatki na wynagrodzenia asystentów, ich ubezpieczenia OC oraz na zakup biletów komunikacji publicznej (jednorazowych i miesięcznych).
Jednak z uwagi na panującą epidemię koronawirusa resort rodziny postanowił poszerzyć wspomniany katalog o koszty zakupu środków ochrony osobistej dla asystenta oraz o pokrycie wydatków na dojazd własnym lub innym środkiem transportu, np. taksówką. Co istotne, nie zmieniła się miesięczna kwota, która może być przeznaczona na podróżowanie asystenta, bo może to być nie więcej niż 200 zł. Dodatkowo w przypadku, gdy asystent będzie korzystał ze swojego samochodu lub taksówki, samorząd będzie musiał prowadzić szczegółową ewidencję obejmującą m.in. dane asystenta, datę i cel podróży. Jej wzór określa załącznik do programu. Ponadto trzeba będzie dołączyć fakturę dokumentującą przejazd.
Reklama
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” to jeden z czterech skierowanych do samorządów programów, które są finansowane z pieniędzy Funduszu Solidarnościowego (pozostałe to „Opieka wytchnieniowa”, „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” i „Centra opiekuńczo-mieszkalne”). Jego pierwsze edycja zaczęła się w październiku 2019 r. i potrwa do końca br. Na realizację programu przewidziano 80 mln zł.