Co obejmuje dofinansowanie w przypadku przestoju ekonomicznego, a co w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy? Czy jest to pomoc publiczna lub pomoc de minimis?

Dofinansowanie otrzymuje pracodawca, natomiast pracownik nie otrzymuje w związku z tym kwot rekompensujących obniżkę wynagrodzenia.

W przypadku przestoju kwota dofinansowania jest stała i wynosi 1300 zł brutto plus składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od kwoty dofinansowania na pracownika objętego przestojem. Z kolei w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy dofinansowanie wynosi połowę obniżonego wynagrodzenia, nie więcej jednak 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach.

Zatem maksymalna kwota dofinansowania na pracownika z obniżonym wymiarem czasu pracy wynosi 2079,43 zł brutto plus składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od kwoty dofinansowania. Ustawodawca zrezygnował z uznania tej pomocy za pomoc de minimis. Nie ma też obecnie łącznych ograniczeń kwotowych takiej pomocy.

Łukasz Kuczkowski, radca prawny, partner w kancelarii Raczkowski sp. k.