Tak, nie ma formalnych przeszkód. Pracodawca może zatem, na podstawie zawartych porozumień, objąć część pracowników przestojem ekonomicznym, a innym pracownikom obniżyć wymiar czasu pracy. Jeszcze inni pracownicy mogą nie zostać objęci żadnym z tych rozwiązań. Oczywiście pracodawca nie może uzyskać podwójnej pomocy na tego samego pracownika.

Łukasz Kuczkowski, radca prawny, partner w kancelarii Raczkowski sp. k.