Nie. W trakcie urlopu pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia, więc pracodawca ma prawo uzyskać na niego dofinansowanie. Dotyczy to zarówno środków z FGŚP, jak również przekazanych przez starostę. Należy jednak pamiętać, że po obniżeniu wymiaru czasu pracy zmniejsza się też – proporcjonalnie – wymiar przysługującego pracownikowi urlopu.

Agata Kałwińska, prawnik, kancelaria MDDP Olkiewicz i Wspólnicy