Nie ma przeszkód do zastosowania takiego rozwiązania, gdyż to od przedsiębiorcy zależy, jak dopasuje do swoich potrzeb proponowane mechanizmy. Tak więc ma możliwość skorzystania równocześnie z dostępnych instrumentów pod warunkiem, że każdym obejmie oddzielną grupę pracowników.

Co istotne, o dofinansowanie z FGŚP z uwagi na przestój ekonomiczny i obniżony wymiar czasu pracy można zawnioskować w jednym dokumencie. W takim przypadku we wniosku należy wykazać liczbę/ dane pracowników objętych przestojem ekonomicznym i liczbę/dane pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy.

Reklama

Także porozumienie podpisywane między pracodawcą a związkami zawodowymi (lub przedstawicielami pracowników) powinno wtedy przewidywać warunki wprowadzenia obu instrumentów. Co więcej, jeżeli pracodawca w jednym miesiącu chciałby objąć pracowników danego działu przestojem, a w kolejnym tych samych pracowników obniżonym wymiarem czasu pracy, to rozwiązanie wydaje się również dopuszczalne. Konieczne byłoby jednak złożenie dwóch oddzielnych wniosków.

Agata Kałwińska, prawnik, kancelaria MDDP Olkiewicz i Wspólnicy