Liczba kontroli płatników składek przeprowadzanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 2016 do 2019 r. spadła o 31 proc. Wzrosła za to ich skuteczność.
Z danych ZUS wynika, że w 2016 r. organ rentowy przeprowadził 79 068 kontroli, a w 2019 r. było ich tylko 54 681 (patrz infografika). Szymon Kasprowski, koordynator departamentu kontroli płatników składek w ZUS, informuje, że sprawdzał przede wszystkim średnie i duże firmy.

Zakres kontroli