Resort rodziny chce zagwarantować automatyczną waloryzację progu w Funduszu Alimentacyjnym, gdy będzie podwyżka najniższego wynagrodzenia.
Zmniejszenie biurokracji i sprawniejsze rozpatrywanie wniosków o świadczenia rodzinne oraz wsparcie z Funduszu Alimentacyjnego (FA). Takie efekty mają przynieść nowe przepisy, które znajdą się w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny, który został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu. To jednak nie koniec, bo jak wynika z zapowiedzi, będą też w nim zawarte korzystne rozwiązania w zakresie progu dochodowego w FA oraz mające skrócić czas załatwiania przez wojewodów spraw dotyczących 500+, gdy jeden z rodziców przebywa poza Polską.

Więcej e-weryfikacji