Premia świąteczna wypłacona pracownicy przebywającej na urlopie macierzyńskim i pobierającej zasiłek macierzyński nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ze stosunku pracy – uznał ZUS.
Sprawa dotyczy spółki zajmującej się produkcją flag i banerów reklamowych. Z okazji świąt postanowiła ona przekazać osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę prezent w postaci premii świątecznej. Jest ona uznaniowa i pochodzi ze środków obrotowych spółki. Jedynym kryterium jej przyznania jest wynik finansowy firmy i nie ma żadnych zapisów dotyczących jej wypłaty w regulaminie wynagradzania. Zarząd zdecydował o wprowadzeniu dwóch progów premii uzależnionych jedynie od okresu zatrudnienia pracownika. Wśród osób, które mają ją otrzymać, jest także pracownica przebywająca na urlopie macierzyńskimi i z tego tytułu pobierająca zasiłek macierzyński.
Spółka chciała wiedzieć, czy premia świąteczna wypłacona takiej pracownicy jest oskładkowana.
ZUS uznał, że nie. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 19 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 300) ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które przebywają na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Z tego jednoznacznie wynika, że pobieranie zasiłku macierzyńskiego stanowi odrębny tytuł (inny niż stosunek pracy) do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń.
Okres pobierania zasiłku jest czasem przerwy w ubezpieczeniu pracowniczym. Tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych jest zatem pobieranie zasiłku macierzyńskiego.
W związku z tym wypłacona pracownicy przebywającej na urlopie macierzyńskim premia świąteczna nie będzie stanowić podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy.
Decyzja ZUS z 10 stycznia 2020 r. (WPI/200000/43/1172/2019)