W związku z reformą emerytalną, w 2020 roku środki, które zgromadziliśmy w OFE zostaną automatycznie przekazane na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE). Wypełniając specjalną deklaracje, pieniądze możemy jednak przenieść do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

W Sejmie trwają prace nad rządową ustawą, która likwiduje Otwarte Fundusze Emerytalne. Zgodnie z jej założeniami, akt ma wejść w życie 1 czerwca 2020 r.

Data ta jest szczególnie istotna dla osób płacących składki. 15,8 milionów Polaków, którzy aktualnie są członkami OFE, będzie musiało podjąć decyzję, czy środki zgromadzone w OFE trafią na Indywidualne Konta Emerytalne czy do ZUS.

Podpowiadamy, co należy zrobić, aby wybrać jedną z proponowanych nam opcji na transfer środków.

Co po OFE: IKE czy ZUS? >>

Chcesz, aby pieniądze trafiły do IKE?

Jeśli podjąłeś taką decyzję, nie musisz niczym się przejmować. Zgodnie z procedowaną ustawą, środki z OFE przekazane zostaną na Indywidualne Konta Emerytalne automatycznie 27 listopada 2020 r. Nie jest zatem konieczne wypełnianie żadnych deklaracji.

Musisz mieć jednak na uwadze, że z przenoszonej sumy zostanie pobrana tzw. opłata przekształceniowa w wysokości 15 proc. wartości środków. Jak wynika z informacji przekazywanych przez Centrum Informacyjne Rządu, opłata ta musi zostać pobrana, gdyż emerytury wypłacane przez ZUS są opodatkowane, a pieniądze wypłacane z IKE po osiągnięciu wieku emerytalnego już nie.

Zgodnie z założeniami ustawy, opłata przekształecniowa pobrana ma zostać w dwóch ratach – w 2020 r. i 2021 r.

Warto zwrócić uwagę, że środki wpłacone do IKE będą wliczane do oficjalnej stopy zastąpienia ZUS a także brane pod uwagę przy wyliczaniu minimalnej emerytury. Wszystkie zgromadzone środki w IKE będzie można wypłacić od razu po osiągnięciu wieku emerytalnego. Co więcej, przeciwnie do środków zgromadzonych w ZUS, będą one podlegały dziedziczeniu.

Chcesz przenieść środki z OFE do ZUS?

Aby tego dokonać, konieczne będzie złożenie specjalnej deklaracji, które wzór przygotowany został właśnie przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Projekt rozporządzenia wdrażający niniejszą deklarację jest już przedmiotem konsultacji publicznych.

Same deklaracje będzie można składać w OFE, którego jest się członkiem, od 1 czerwca do 1 sierpnia 2020 roku.

Co stanie się po złożeniu niniejszej deklaracji? Gotówka zostanie zapisana na podstawowym koncie emerytalnym w ZUS, a aktywa takie jak akcje i obligacje, trafią do Funduszu Rezerwy Demograficznej.

Pamiętajmy, że brak złożonego oświadczenia będzie wiązał się z tym, że środki trafią automatycznie na IKE.

Czy od przeniesienia środków z OFE do ZUS pobierana jest opłata?

Opłata przekształceniowa nie jest pobierana od przeniesionych środków z OFE do ZUS. Należy jednak pamiętać, że emerytury wypłacane z ZUS opodatkowane są według stawek PIT, czyli 17 proc. oraz 32 proc.

Co po likwidacji OFE? Wybór ZUS czy IKE nie taki oczywisty >>

UWAGA! Środków przeniesionych z OFE do ZUS nie można wypłacać po osiągnięciu wieku emerytalnego. Nie jest możliwe także ich dziedziczenie.