Prowadzisz działalność gospodarczą na mniejszą skalę? Chcesz skorzystać z Małego ZUS plus i zapłacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne od 1 lutego 2020 r.? Tłumaczymy jak to zrobić.

Mały ZUS plus – co to?

Mały ZUS plus wchodzi w życie 1 lutego 2020 roku. Jest to rozwiązanie dla najmniejszych firm, których przychód w 2019 roku nie przekroczył 120 tys. zł. W poprzednim roku trzeba też było prowadzić działalność przynajmniej przez 60 dni. W Małym ZUS-ie plus składki na ubezpieczenie społeczne mają być liczone proporcjonalnie do dochodu i niższe średnio o kilkaset złotych miesięcznie. Z obniżonej składki będzie można korzystać przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności. Ulga nie obejmie przedsiębiorców, którzy rozliczali się w poprzednim roku w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystali ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT.

- Dzięki rozszerzeniu dotychczasowego Małego ZUS-u, każdego miesiąca najmniejsi przedsiębiorcy zaoszczędzą średnio po kilkaset złotych. Przykładowo, przedsiębiorca, którego przeciętny miesięczny dochód w 2019 r. wynosił 2,8 tys. zł, w przyszłym roku będzie płacił na ubezpieczenia społeczne 442,96 zł miesięcznie plus obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Jego korzyść w stosunku do pełnej składki ZUS w 2020 r., bez ubezpieczenia zdrowotnego, wyniesie zatem 549,34 zł – mówiła PAP minister Jadwiga Emilewicz.

Od 1 lutego br. około 320 tys. najmniejszych przedsiębiorców będzie mogło skorzystać z tzw. Małego ZUS-u Plus.

Co się zmieni – podsumowanie

• ich składki będą liczone proporcjonalnie do dochodu i niższe średnio o kilkaset złotych miesięcznie

• to rozwiązanie dla najmniejszych firm, których przychód w 2019 roku zamknie się w kwocie 120 tys. zł

szacowany koszt nowych regulacji dla finansów publicznych to ok. 1,3 do ok. 1,5 mld zł w kolejnych latach – tyle pozostanie w kieszeniach przedsiębiorców.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Jeśli chcesz korzystać z Małego ZUS plus, a w 2019 roku i w styczniu 2020 roku korzystałeś z Małego ZUS, to do 8 stycznia należało zgłosić chęć korzystania z tej ulgi. Od 1 lutego będzie można opłacać składki w ramach Małego ZUS-u Plus, który tego dnia wejdzie w życie.

Jeśli natomiast chcesz skorzystać z Małego ZUS plus, a w 2019 roku i w styczniu 2020 roku nie korzystałeś z Małego ZUS, to musisz zgłosić się do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) lub ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZZA) nie później niż do końca lutego 2020 z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo od 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób posiadających rentę przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Dokumenty trzeba przekazać nie później niż w terminie:

- do 2 marca 2020 r. jeśli:

• w 2019 roku (co najmniej 60 dni) i styczniu 2020 roku prowadziłeś działalność gospodarczą i nie korzystałeś z Małego ZUS
• w lutym 2020 roku rozpocząłeś lub wznowiłeś prowadzenie działalności gospodarczej (jeśli rozpoczniesz/wznowisz działalność w okresie 23-29 lutego – masz 7 dni liczone od dnia jej rozpoczęcia/wznowienia)

- 7 dni liczonych od dnia spełnienia warunków do korzystania z Małego ZUS plus, jeśli spełnisz warunki w innym miesiącu niż luty 2020 roku.

WAŻNE

Oprócz dokumentów zgłoszeniowych również trzeba przekazać dokumenty ZUS DRA cz. II bądź ZUS RCA cz. II , w związku z korzystaniem z Małego ZUS plus. Dokumenty te należy przekazać w komplecie z deklaracją ZUS DRA.

ZUS WYJAŚNIA

(wszystkie przykłady ze strony ZUS)

Przykład 1

Pan Bartłomiej prowadzi od 2016 r. działalność gospodarczą. Ponieważ jego przychody z tej działalności w 2019 r. były wyższe niż obowiązujący limit, nie może skorzystać w styczniu 2020 r. z Małego ZUS. Od 1 lutego 2020 r. spełnia wszystkie warunki do skorzystania z Małego ZUS plus. Pan Bartłomiej powinien wyrejestrować się z ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 05 10 (nie jest rencistą) i zgłosić się do ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 05 90. Aby zachować termin dokumenty te powinien przekazać do ZUS najpóźniej 2 marca 2020 r.

Przykład 2

Pani Agnieszka wznowiła działalność gospodarczą 25 lutego 2020 r. Spełnia warunki do skorzystania z Małego ZUS plus. Pani Agnieszka powinna przekazać zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego najpóźniej do 3 marca 2020 r.

Przykład 3

Pan Bernard rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej 1 lutego 2020 r. Prowadził ją też do 31 maja 2019 r. Spełnia warunki do skorzystania z małego ZUS plus. Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZUA przekazał 25 lutego 2020 r. Na formularzu tym wskazał 1 lutego 2020 r. jako datę objęcia ubezpieczeniami, w tym ubezpieczeniem chorobowym. Od 1 lutego 2020 r. będzie objęty ubezpieczeniami emerytalnym, rentowymi, chorobowym, wypadkowym i zdrowotnym.

WAŻNE

Jeśli dokonasz zgłoszenia do ubezpieczeń do końca lutego 2020 r. bądź jeśli do końca lutego zostało mniej niż 7 dni – w terminie 7 dni, ubezpieczeniem chorobowym będziesz objęty od daty przez Ciebie wskazanej.

Przykład 4

Pan Maciej prowadził działalność gospodarczą od 1 stycznia 2019 r. do 31 października 2019 r. Działalności nie zawieszał. 1 lutego 2020 r. ponownie rozpocznie działalność. W roku 2019 dni kalendarzowych było 365, Pan Maciej prowadził działalność gospodarczą przez 304 dni w 2019 r. Limit, którego nie mogą przekroczyć jego przychody z działalności gospodarczej w 2019 r. aby mógł od 1 lutego skorzystać z Małego ZUS plus wynosi 99 945,21 zł.

(120 000 : 365) x 304 = 99 945,205479452

WAŻNE

Liczba dni prowadzenia działalności gospodarczej odpowiada liczbie dni podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności w poprzednim roku. Dlatego nie uwzględniaj w niej liczby dni, w których wprawdzie prowadziłeś działalność gospodarczą, ale podlegałeś ubezpieczeniu w KRUS albo za granicą. Uwzględnij natomiast liczbę dni, w których korzystałeś z tzw. ulgi na start.