Ułatwienie związane z płaceniem niższej składki ZUS jest dobrze oceniane przez drobnych przedsiębiorców - wynika z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Najwyższe noty przyznały małemu ZUS firmy z branż: budowlanej, przetwórstwa przemysłowego i handlu.

"Prawie 70 proc. przedsiębiorstw, których roczny przychód nie przekroczył 100 tys. zł, wysoko oceniło wprowadzenie udogodnienia w postaci +małego ZUS-u+. Również dość dobrze rozwiązanie to oceniają przedsiębiorcy o wyższych przychodach (100-500 tys. zł) – ponad połowa respondentów z tej grupy przyznała mu wysoką ocenę" - czytamy w najnowszym wydaniu "Tygodnika Ekonomicznego PIE".

Wprowadzenie małego ZUS-u, jak wynika z badania PIE, najwyżej oceniają małe przedsiębiorstwa z branży budowlanej (68 proc.), przetwórstwa przemysłowego (63 proc.) i handlu (63 proc.). "Niskich ocen było relatywnie mało i dotyczyły głównie branży transportu (48 proc.) i pozostałych usług (42 proc.)" - wyliczono.

W 2019 r. weszła w życie tzw. ustawa ubezpieczeniowa (mały ZUS). Skierowana była głównie do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, których roczny dochód nie przekroczył 30-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2018 r. Od 1 lutego br. rozszerzono grupę przedsiębiorców, którzy mogą płacić niższe składki. W ramach tzw. małego ZUS-u plus podniesiono próg przychodu uprawniający do skorzystania z ulgi - z dotychczasowych 63 tys. zł do 120 tys. zł. "Przedsiębiorcy, którzy nie przekroczą tego progu, będą mogli obliczać składki na ubezpieczenia społeczne proporcjonalnie do wysokości średniomiesięcznego dochodu za rok ubiegły" - zaznaczyli eksperci PIE.

Przypomnieli, że Mały ZUS pozwala na obniżenie podstawy wymiaru składek tylko w przypadku ubezpieczeń społecznych (tj. emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego). Składkę na ubezpieczenie zdrowotne trzeba płacić w pełnej wysokości.

Według szacunków Ministerstwa Rozwoju, z małego ZUS-u plus będzie mogło skorzystać ok. 320 tys. przedsiębiorców; każdego miesiąca zaoszczędzą średnio po kilkaset złotych. "Wprowadzenie małego ZUS plus jest szczególnie korzystne dla osób, które obawiały się, że nie poradzą sobie z obciążeniami składkowymi i być może funkcjonowały w szarej strefie" - ocenili eksperci PIE.

Ogólnopolskie badanie PIE przeprowadził na reprezentatywnej grupie 1050 przedsiębiorstw w IV kwartale 2019 r. Jego celem było pozyskanie opinii przedsiębiorców na temat ich funkcjonowania. Jedno z pytań z zakresu oceny polityki gospodarczej państwa dotyczyło wprowadzenia małego ZUS-u.