Pracodawca w styczniu 2020 r. podpisze umowę o prowadzenie PPK. Jak rozliczać wynagrodzenia pracowników, którzy nie zrezygnują z wpłat? Proszę pokazać na przykładzie pracownika z wynagrodzeniem 4800 zł. Będziemy dokonywać wpłat podstawowych, wynagrodzenia są płatne na koniec miesiąca.
Pracownicze plany kapitałowe (PPK) są wprowadzane przez pracodawców etapami, w zależności od liczby osób zatrudnionych. Od 1 stycznia 2020 r. ustawa o PPK objęła kolejną grupę pracodawców, tj. podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób (według stanu na 30 czerwca 2019 r.). Te podmioty muszą zawrzeć umowę o prowadzenie PPK najpóźniej do 11 maja 2020 r., ale oczywiście dany pracodawca może zrobić to wcześniej.

Strony programu