Większość informacji o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) osoby zatrudnione czerpią z telewizji - wynika z badania zrealizowanego dla PKO TFI. Drugim źródłem informacji są pracodawcy, a trzecim - koleżanki i koledzy z pracy.

Dodano, że niemal połowa badanych (41 proc.) twierdzi, że pracodawca nie przedstawił im zasad funkcjonowania PPK.

"Zazwyczaj informowanie o możliwości przystąpienia do programu odbywa się za pomocą broszury informacyjnej (43 proc. przypadków). Nieco rzadziej jest to rozmowa (40 proc.), wiadomość email (28 proc.), plakat (23 proc.), wiadomość w intranecie (22 proc.)" - czytamy w środowym komunikacie PKO TFI. Dodano, że w 16 proc. przypadków są to przeprowadzone dla pracowników warsztaty pozwalające dokładniej zrozumieć działanie programu.

Jako najskuteczniejszy sposób przekazywania wiedzy na temat PPK respondenci wskazali rozmowę (38 proc. z nich twierdzi, że była całkowicie skuteczna). Na drugim miejscu znalazła się wiadomość w firmowym intranecie (skuteczna według 36 proc.), a na kolejnych miejscach: warsztaty (35 proc.), broszura informacyjna (31 proc.). "Jedynie 2 proc. badanych twierdzi, że nie rozumie założeń programu, ponieważ jego zasady są zbyt skomplikowane" - wskazano.

Według badania większość informacji o programie osoby zatrudnione wynoszą z telewizji (38 proc. badanych wskazuje ją jako źródło wiedzy). Na drugim miejscu są pracodawcy (37 proc.). Kolejne źródła to: koleżanki i koledzy z pracy (31 proc.), znajomi i rodzina (29 proc.), portale biznesowe (29 proc.), media społecznościowe (25 proc.). Tradycyjne media: prasa oraz radio znajdują się za połową stawki: (kolejno 18 proc. i 14 proc.).

"Wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych jest dużym wyzwaniem szczególnie w dużych organizacjach. Przekazanie każdemu pracownikowi dokładnej informacji o tym, jak funkcjonuje PPK tak, by mógł świadomie podjąć swoją decyzję dotyczącą oszczędzania w PPK może wymagać uruchomienia kilku różnych kanałów przekazywania treści" - podkreślił, cytowany w komunikacie, Łukasz Kwiecień wiceprezes PKO TFI. Ocenił, że szczególnie skuteczne są np. "warsztaty czy indywidualne spotkania z przedstawicielami instytucji finansowej".

Za największą zaletę PPK pracownicy uważają fakt, że środki są ich własnością (45 proc. badanych). Na drugim miejscu jest możliwość rezygnacji z programu w dowolnej chwili (największa korzyść dla 42 proc. respondentów), na trzeciej - dopłaty rządowe i dopłaty pracodawców (bardzo ważne dla 34 proc. badanych). Kolejne miejsca w rankingu korzyści to: możliwość zainwestowania zgromadzonych środków lub użycie ich w ramach wkładu własnego (np. podczas starania się o przyznanie kredytu) – 21 proc., czy administrowanie programu przez pracodawcę (20 proc.), możliwość wycofania pieniędzy w dowolnej chwili (20 proc.), inwestowanie pieniędzy zgromadzonych w PPK przez wyspecjalizowane instytucje finansowe (14 proc.).

"Wyniki wskazują też na wysoką świadomość korzyści płynących z korzystania z PPK" - napisano. Dodano, że ważne wydaje się też wskazanie przez respondentów, iż gromadzone w PPK środki są własnością prywatną. "To jedna z największych różnic pomiędzy PPK a OFE, która gwarantuje bezpieczeństwo odkładanych pieniędzy oraz buduje zaufanie użytkowników" - napisano.

Badanie zostało zrealizowane w listopadzie przez internetowy panel na próbie 502 osób zatrudnionych w największych przedsiębiorstwach oraz zamieszkałych zarówno w dużych i średnich miastach, jak i na obszarach wiejskich.

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych to jedno z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych rynku kapitałowego w Polsce. Należy do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego.