Większość informacji o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) osoby zatrudnione czerpią z telewizji - wynika z badania zrealizowanego dla PKO TFI. Drugim źródłem informacji są pracodawcy, a trzecim - koleżanki i koledzy z pracy.

Dodano, że niemal połowa badanych (41 proc.) twierdzi, że pracodawca nie przedstawił im zasad funkcjonowania PPK.

"Zazwyczaj informowanie o możliwości przystąpienia do programu odbywa się za pomocą broszury informacyjnej (43 proc. przypadków). Nieco rzadziej jest to rozmowa (40 proc.), wiadomość email (28 proc.), plakat (23 proc.), wiadomość w intranecie (22 proc.)" - czytamy w środowym komunikacie PKO TFI. Dodano, że w 16 proc. przypadków są to przeprowadzone dla pracowników warsztaty pozwalające dokładniej zrozumieć działanie programu.