Choć mały ZUS plus wejdzie w życie dopiero od lutego, do 8 stycznia przedsiębiorcy spełniający kryteria do małego ZUS (czyli preferencji obowiązującej obecnie) mogą zgłosić chęć skorzystania z niego i zapłacić niższe składki również w styczniu.
Zgłoszenia mogą składać osoby, które mają zarejestrowaną działalność gospodarczą i nie korzystały w 2019 r. z małego ZUS. Ale to niejedyne warunki, jakie trzeba spełnić, aby skorzystać z preferencji.

Dla kogo mały ZUS