Resort rodziny zdecydował się zwiększyć z 50 mln zł do 80 mln zł pulę pieniędzy przeznaczoną w przyszłym roku na dotacje dla samorządów zapewniających usługi asystentów osobom z dysfunkcjami zdrowotnymi.
W tym roku gminy oraz powiaty po raz pierwszy mogły wnioskować o dotacje z programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”. Zgodnie z jego zasadami taki pomocnik może być przyznany osobie ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Jego zadaniem ma być wspieranie jej w codziennym życiu, np. pomoc w wyjściu z domu, przemieszczeniu się do określonego miejsca, np. urzędu, przychodni, kina, robieniu zakupów. Usługi asystenta, a w szczególności jego wynagrodzenie, koszty zakupu biletów komunikacji miejskiej i ubezpieczenia OC, będą w 100 proc. pokrywane z budżetowego dofinansowania.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), ogłaszając konkurs, przewidywało, że łącznie przeznaczy na ten cel 80 mln zł – 30 mln zł w tym roku (od października do końca grudnia) oraz 50 mln zł w 2020 r. Po otrzymaniu zgłoszeń od samorządów postanowiło jednak dokonać przesunięć. Okazało się bowiem, że wnioski o dotacje na br. złożyły 54 gminy i powiaty na łączną kwotę 773,6 tys. zł. Natomiast o pieniądze na 2020 r. ubiegały się 492 samorządy, które chciały otrzymać na asystentów 79,6 mln zł. Dlatego, aby nie obcinać dofinansowania, resort zwiększył kwotę przewidzianą na przyszły rok. W efekcie wszystkie gminy i powiaty dostaną dokładnie tyle, o ile się starały. Co istotne, najpóźniej do 28 listopada samorządy powinny w swoim urzędzie wojewódzkim złożyć oświadczenie o przyjęciu dotacji z programu. Jego wzór został określony w załączniku nr 6 do ogłoszenia o konkursie.
Asystent dla osoby niepełnosprawnej to czwarty program realizowany w tym roku przez MRPiPS, który jest finansowany z pieniędzy Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON). Pozostałe to „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”, „Opieka wytchnieniowa” oraz „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. W pierwszym z nich pieniądze otrzymało 320 gmin, w drugim 300, a w trzecim cztery samorządy. Zgodnie z zapowiedziami resortu, każdy ma być kontynuowany również w 2020 r., mimo zmian, jakie w ustawie o SFWON zostały ostatnio uchwalone przez Sejm, polegających na jego przekształceniu w Fundusz Solidarnościowy, z którego mają być finansowane 13. emerytury oraz renty socjalne.