Pracownicze Plany Kapitałowe to prosty i efektywny sposób na systematyczne gromadzenie oszczędności. To nie jest pomysł nowy, ale bazujący na rozwiązaniach i doświadczeniach innych krajów, które z sukcesem wprowadziły współfinansowane przez pracodawców programy oszczędzania na cele emerytalne.

Odkładając w PPK do czasu ukończenia 60. roku życia można zgromadzić pokaźny kapitał, który może być nawet trzykrotnie wyższy niż trwające tyle samo czasu oszczędzanie w banku. Dzięki udziałowi pracodawcy i państwa zbiera się na rachunku PPK pracownika pokaźna kwota, która wraz ze świadczeniem z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zapewni mu godne życie na emeryturze.

Korzyści jakie pracownicy odniosą, jeśli zdecydują się na udział w Pracowniczych Planach Kapitałowych najlepiej prześledzić na przykładzie.