Pracownicze Plany Kapitałowe to system, który ma umożliwić pracownikom długofalowe oszczędzanie. Konta uczestników programu co miesiąc zasilać będą wpłaty, które poczynią samodzielnie, a także środki od pracodawcy i państwa. Zgromadzone fundusze zatrudniony ma – z założenia – wypłacić po osiągnięciu 60. roku życia. Czy z zebranych pieniędzy będzie mógł jednak skorzystać wcześniej?

Wypłata środków po 60. roku życia

Rekomendowanym rozwiązaniem jest skorzystanie ze zgromadzonych na koncie PPK środków dopiero po ukończeniu 60 lat. Wówczas pracownik może pobrać 25% zaoszczędzonych pieniędzy, a pozostałą sumę wypłacać w comiesięcznych ratach przez kolejne 10 lat (w minimum 120 ratach). Taki scenariusz pozwala uniknąć dodatkowych kosztów, gdyż wszystkie wypłaty są wówczas nieopodatkowane.

Wypłata oszczędności przed 60. rokiem życia

Pracownik nie musi jednak czekać do 60 urodzin, by móc skorzystać z zaoszczędzonych pieniędzy. Ma bowiem możliwość dokonania zwrotu zgromadzonych w PPK oszczędności po złożeniu stosownego wniosku. Skorzystanie z tej opcji wiąże się jednak z pewnymi potrąceniami – wnioskodawcy wypłacona zostanie kwota pomniejszona o:

  •  podatek od zysków kapitałowych, który wynosi 19%,
  • 30% środków pochodzących z wpłat po stronie pracodawcy - pobrane 30% zapisywane jest pracownikowi jako jego składka na ubezpieczenie emerytalne w ZUS,
  • środki pochodzące z państwowych dopłat.
  • Czy zmiana pracodawcy musi oznaczać zmianę PPK?

Szczególne sytuacje uprawniające do wcześniejszej wypłaty środków

Ustawa przewiduje szczególne sytuacje życiowe, które uprawniają pracownika do skorzystania ze zgromadzonych oszczędności przed 60. rokiem życia. Do tego typu wyjątkowych okoliczności zaliczają się:

  • sytuacja poważnej choroby uczestnika programu, jego małżonka lub dziecka (możliwość wypłaty do 25% środków bez obowiązku zwrotu),
  • obowiązek pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem kredytu na budowę domu lub zakup mieszkania, ale tylko dla uczestników przed 45. rokiem życia (do 100 % środków z obowiązkiem zwrotu w ciągu maksymalnie 15 lat).
  • 10 rzeczy, które warto wiedzieć o PPK [KALKULATOR, SKŁADKI, TERMINY I INNE]Pracownicze plany kapitałowe [TERMINY, WARUNKI, OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW]