Od poniedziałkowego południa można już składać wnioski o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – poinformowała w poniedziałek w Zabrzu minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa.

Minister Borys-Szopa uczestniczyła w zorganizowanej w Zabrzu konferencji nt. przygotowań ZUS do wdrożenia tzw. dodatku 500 plus dla osób niesamodzielnych. "Jesteśmy zaledwie miesiąc przed wejściem w życie ustawy dotyczącej świadczenia. Uprawnionych do niego w skali całego kraju będzie ok. 850 tys. osób; skierowany do nich transfer finansowy to ok. 4,5 mld zł" - mówiła minister na briefingu.

"To ważna ustawa, wprowadzająca nieznane do tej pory świadczenie, skierowane do osób najbardziej zapomnianych, najbardziej potrzebujących. (…) Przez całe lata nie widzieliśmy tego problemu; cieszę się bardzo, że (…) będziemy tę rewolucyjną zmianę wprowadzać" - zadeklarowała szefowa MRPiPS.

Jak wypełnić wniosek o świadczenie uzupełniające? >>>>>

Reklama

Omawiając przedstawione w środę informacje przedstawicieli ZUS nt. przygotowań do wdrożenia świadczenia, Borys-Szopa zaznaczyła, że jest w tej kwestii "spokojną optymistką". "Czuwamy nad dzisiejszym uruchomieniem wniosków na stronach internetowych (…); bezpiecznie przeprowadzimy tę ważną z punktu widzenia społecznego reformę" - dodała.

Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska zaznaczyła, że Zakład zmierza do realizacji ustawowego, 30-dniowego terminu rozpatrywania wniosków (60-dni w początkowym okresie przejściowym). Potwierdziła też gotowość do działań edukacyjnych i informacyjnych w związku z ustawą.

Reklama

"Ze względu na zasięg ustawy, jej wrażliwość i jej wyczucie społeczne chcieliśmy, żeby już we wrześniu osoby zainteresowane – czy to bezpośrednio, czy przez swoich pełnomocników – dowiedziały się o swoich uprawnieniach i mogły składać wnioski; aby 1 października z tym pewnym ułatwieniem rozpocząć stosowanie przepisów ustawy" - wyjaśniła Uścińska

"Jest 2 września; wnioski, formularze dostępne są już na salach obsługi klientów, a także w formie elektronicznej, jeżeli chodzi o platformę usług elektronicznych. Ponieważ ustawa wchodzi od 1 października, (formularze - PAP) będą dostępne już według wszelkich zasad on-line w październiku” - dodała.

Wraz z wejściem w życie ustawy, 1 października br. ZUS rozpocznie rozpatrywanie wniosków o dodatek. Z szacunków Zakładu wynika, że od października br. do marca 2020 r. wnioski o nowe świadczenie może złożyć nawet ok. 850 tys. osób. Spośród nich ok. 600 tys. osób będzie musiało przejść badanie przez lekarza orzecznika ZUS, który ustali ich niezdolność do samodzielnej egzystencji.

W tym kontekście prezes ZUS akcentowała, że przygotowując się do wdrożenia ustawy o tak dużym zasięgu, Zakład wykorzystuje swoje doświadczenia z dotychczasowych wielkich projektów, jak tzw. ustawa wiekowa (przywracającą wiek emerytalny) czy elektroniczne zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy.

Jak wyjaśniła Uścińska, realizacja pierwszej z tych ustaw wiązała się z wypracowaniem określonego modelu zarządzania wielkim przedsięwzięciem, przenoszonym teraz do ustawy na rzecz ochrony osób niesamodzielnych. Z kolei elektroniczne zaświadczenia wiązały się pozyskaniem ponad 150 tys. lekarzy-orzeczników.

"Liczymy – i to nam się już realizuje – że ci lekarze wesprą nas w orzecznictwie o niezdolności do samodzielnej egzystencji na rzecz właśnie takiego świadczenia. Z 850 tys. potencjalnych uprawnionych zdecydowana mniejszość nie posiada takiego orzeczenia" - przypomniała prezes ZUS.

500 plus dla osób niesamodzielnych to świadczenie skierowane do osób, które wymagają opieki długoterminowej, czyli osób niesamodzielnych, wymagających pomocy i wsparcia osób trzecich w pełnieniu funkcji życiowych.

O świadczenie uzupełniające będą mogły wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji (co potwierdza orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji samoistne lub w połączeniu z orzeczeniem o: całkowitej niezdolności do pracy, albo o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym lub o całkowitej niezdolności do służby), a suma przysługujących im świadczeń z funduszy publicznych nie przekracza 1,6 tys. zł.

Aby otrzymać świadczenie, trzeba złożyć wniosek do ZUS lub do innego organu rentowego. Świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca, w którym zostały spełnione warunki wymagane do jego przyznania, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek.

ZUS zapewniał w ostatnich dniach, że przygotowuje się do obsługi tego przedsięwzięcia pod względem informatycznym, orzeczniczym, szkoleń pracowników i informacyjno-edukacyjnym. W pierwszych dwóch miesiącach obowiązywania ustawy Zakład będzie miał nie 30, lecz 60 dni na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji w sprawie świadczenia, licząc od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.