Osoby, których dochody z emerytur i rent przekraczają 1100 zł, zachowają prawo do 500+. Będzie jednak ono wypłacone w niższej kwocie.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Senat zaproponował zmiany do ustawy wprowadzającej świadczenie uzupełniające, czyli 500+ dla osób niepełnosprawnych. Ich celem jest cofnięcie skutków przyjętej nieoczekiwanie przez Sejm poprawki autorstwa PO-KO, wyłączającej z kryterium dochodowego, od którego zależy jego uzyskanie, emerytury i renty z ZUS. To bowiem powodowałoby znaczące rozszerzenie kręgu uprawnionych do nowej formy wsparcia.
Zamiast tego wczoraj senatorowie PiS zaproponowali wprowadzenie rozwiązania zbliżonego do zasady „złotówka za złotówkę”, obowiązującej w zasiłkach rodzinnych na dzieci. To oznacza, że osoby mające dochód powyżej 1100 zł, ale nie więcej niż 1600 zł, otrzymają świadczenie, tyle że w obniżonej wysokości, stanowiącej uzupełnienie do tej kwoty. W efekcie – w porównaniu do wspomnianej poprawki – grupa objętych wsparciem będzie mniejsza, ale w porównaniu do wyjściowej propozycji rządu będzie i tak większa. Jeszcze dziś po przegłosowaniu ustawy przez Senat (z poprawkami) ma ona wrócić do Sejmu.