Podstawą naliczania preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne jest 30 proc. minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Z racji wzrostu minimalnej pensji, która w 2019 roku wynosi 2250 zł, podstawa wymiaru składki na ZUS wynosi 675,00 zł.

Rok20182019
Podstawa wymiaru składki630 zł675 zł
Składka emerytalna (19,52 proc.)122,89 zł131,76 zl
Składka rentowa (8 proc.)50,40 zł54, 00 zł
Składka chorobowa - dobrowolna (2,45 proc.)15,44 zł16,54 zł
Składka wypadkowa (zmienna) np. dla firmy do 9 osób (1,67 proc.)10,52 zł11,27 zł
Fundusz Pracy (2,45 proc.)brakbrak
RAZEM (bez składki chorobowej)199,34 zł213,57

Powyższe sumy nie uwzględniają składki na ubezpieczenie zdrowotne, która w 2019 rok wynosi 342,32 zł.