Pomoc w opiece nad zwierzętami na etapie studiów nie wyłącza prawa do opłacania preferencyjnych składek jako lekarz weterynarii przez dwa lata od założenia działalności.
Sprawa dotyczy kobiety, która zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w obszarze usług weterynaryjnych. Nigdy wcześniej nie prowadziła własnej firmy. Jednym z potencjalnych podmiotów, z którym zamierza współpracować, jest jej były pracodawca – gdzie była zatrudniona na stanowisku pomocy lekarza weterynarii. W tym czasie kobieta była jeszcze studentką i nie miała prawa wykonywania zawodu. Jedyne czynności, jakie mogła podejmować, związane były z opieką, profilaktyką oraz pielęgnacją wcześniej przyjętych do gabinetu zwierząt. Współpracę tę podjęła w celu przygotowania się do samodzielnego świadczenia usług lekarza weterynarii. W międzyczasie kobieta ukończyła jednak studia oraz otrzymała prawo do wykonywania zawodu weterynarza. Z kolei zakres usług, jakie wnioskodawczyni zamierza świadczyć w ramach współpracy z byłym pracodawcą, to czynności związane z badaniem stanu zdrowia zwierząt, diagnostyka, leczenie (farmakologiczne oraz zabiegi). W trakcie ich wykonywania nie będzie związana stanowiskiem czy poleceniem innych osób. Będzie ponosić pełną odpowiedzialność za podejmowane czynności.
Jako początkujący przedsiębiorca kobieta chciała skorzystać z preferencji w opłacaniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (w okresie pierwszych 24 miesięcy prowadzenia działalności). W swojej ocenie była do tego uprawniona, gdyż nie wykonywała na podstawie umowy o pracę czynności wchodzących w zakres działalności gospodarczej.
Jej zdaniem istotny jest fakt, że w trakcie wykonywania umowy o pracę nie posiadała odpowiednich kwalifikacji oraz nie miała prawa do wykonywania czynności, jakie mógł podejmować weterynarz z uprawnieniami zawodowymi.
Chciała się jednak upewnić w swojej interpretacji i wystąpiła do ZUS z wnioskiem o jej potwierdzenie.
Organ rentowy przyznał kobiecie rację i uznał, że może skorzystać z preferencji, bowiem wykonywane w ramach umowy o pracę czynności nie wchodzą w zakres działalności gospodarczej, którą planuje otworzyć.
Decyzja ZUS w Lublinie z 18 czerwca 2019 r. (WPI/200000/43/582/2019)