Niższe składki na ubezpieczenia społeczne to przywilej tylko dla niektórych przedsiębiorców. Wyjaśniamy, kto może skorzystać z ulgi i jak długo można płacić preferencyjne składki ZUS.

Ulga na start w składkach ZUS istnieje od kwietnia 2018 roku. Mogą z niej skorzystać podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą.

Ulga polega na zwolnieniu ze składek na ubezpieczenia społeczne przez pół roku od momentu rozpoczęcia biznesu. Wówczas przedsiębiorca opłaca tylko składkę zdrowotną.

Skorzystać ze zwolnienia może przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność gospodarczą po raz pierwszy, albo podejmuje ją ponownie po 60 miesiącach od jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia.
Składek nie trzeba opłacać, gdy przychód z działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2019 roku - 2250 zł brutto. Zwolnienie z tego obowiązku możliwe jest także w przypadki zawieszenia działalności na co najmniej 60 miesięcy. Wówczas podatnik nie rejestruje się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Nie jest tez objęty żadnymi ubezpieczeniami – społecznymi ani zdrowotnym.

Preferencyjne stawki

Poza ulgą na start, przedsiębiorcy mogą skorzystać z preferencyjnych, niższych stawek na ZUS. Mniej zapłacą przedsiębiorcy, którzy nie prowadzą działalności rolniczej i nie prowadzili jej przez ostatnie 60 miesięcy, a także nie świadczą usług na rzecz byłego pracodawcy. Podstawę wymiaru obniżonych składek ZUS stanowi 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Za styczeń - grudzień 2019 r. preferencyjna składka na ubezpieczenia społeczne nie może być niższa niż:

• 131,76 zł (tj. 19,52 proc.) na ubezpieczenie emerytalne
• 54,00 zł (tj. 8 proc.) na ubezpieczenia rentowe
• 16,54 zł (tj. 2,45 proc. ) na ubezpieczenie chorobowe
• 11,27 (tj. 1,67 proc.) na ubezpieczenie wypadkowe - przy założeniu, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób
%20>

Jak długo można płacić niższe stawki?

Jeśli w danym miesiącu, przychód przedsiębiorcy przekroczy 50 proc. kwoty minimalnej pensji, wówczas musi zarejestrować działalność i opłacać składki. Składka zdrowotna opłacana jest przez pół roku od momentu założenia biznesu. Preferencyjne składki można opłacać przez 24 pełne miesiące kalendarzowe od dnia objęcia ubezpieczeniami społecznymi.

Uwaga! Nawet jeśli przedsiębiorca zawiesi działalność gospodarczą, to i tak nie wydłuży to tego okresu (okres zawieszenia wlicza się do tych 24 miesięcy).