W ciągu pierwszych czterech miesięcy tego roku z urlopu ojcowskiego skorzystało 61,1 tys. osób, to o 2,3 tys. mężczyzn więcej niż rok temu – wynika z informacji podanych przez MRPiPS. Z dwutygodniowego urlopu ojcowskiego można skorzystać w ciągu 2 lat od narodzin dziecka.

Dwutygodniowy urlop ojcowski przysługuje ojcom dzieci niezależnie od urlopu rodzicielskiego. Mogą wykorzystać go w ciągu dwóch lat od narodzin dziecka. Urlop ojcowski można podzielić na dwie części i skorzystać z niego w dowolnie wybranym przez siebie momencie, uwzględniając wiek dziecka. Nie ma znaczenia, w jakiej sytuacji zawodowej jest matka i czy związek jest sformalizowany.

W okresie od stycznia do kwietnia tego roku z urlopu ojcowskiego skorzystało 61,1 tys. osób, to o 2,3 tys. mężczyzn więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego (58,8 tys.).

Urlop ojcowski jest płatny w stu procentach. Ojciec dostaje zasiłek w wysokości pełnej podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego.

Ojcowie mogą także wykorzystać urlop rodzicielski, który trwa maksymalnie 32 tygodnie. Rodzice mogą podzielić się tym czasem opieki, ale także zdecydować się na pełne 32 tygodnie tylko dla mamy lub tylko dla taty.

W pierwszych czterech miesiącach tego roku 242,2 tys. osób skorzystało z urlopu rodzicielskiego, w tej grupie ojców było 2 tys.

Od 2 stycznia 2016 r. obowiązują dwa rodzaje urlopów związanych z narodzinami dziecka: urlop macierzyński (20 tygodni) i urlop rodzicielski (32 tygodnie). Razem daje to 52 tygodnie.

Pierwsze 14 tygodni urlopu macierzyńskiego przeznaczone jest wyłącznie dla matki. Pozostałą częścią urlopu rodzice mogą się dzielić. W okresie od stycznia do kwietnia tego roku z tej możliwości skorzystało 4,1 tys. ojców. W tym samym okresie na urlopie macierzyńskim było 184,2 tys. matek.