statystyki

Odprawa należna mimo niepowołania na kolejną kadencję w zarządzie

autor: Anna Borysewicz03.03.2019, 16:00
W konsekwencji czytelnik ma prawo domagać się odprawy z tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych w wysokości jego dwumiesięcznego wynagrodzenia za pracę (bo był zatrudniony w danej spółce powyżej dwóch lat, ale nie więcej niż osiem lat). Jej wysokość ustala się według reguł obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Nie może ona jednak przekroczyć kwoty 15-krotności minimalnej pensji obowiązującej w dniu rozwiązania angażu.

W konsekwencji czytelnik ma prawo domagać się odprawy z tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych w wysokości jego dwumiesięcznego wynagrodzenia za pracę (bo był zatrudniony w danej spółce powyżej dwóch lat, ale nie więcej niż osiem lat). Jej wysokość ustala się według reguł obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Nie może ona jednak przekroczyć kwoty 15-krotności minimalnej pensji obowiązującej w dniu rozwiązania angażu.źródło: ShutterStock

Byłem zatrudniony na czas nieokreślony w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na stanowisku wiceprezesa jej zarządu. W 2018 r. nie wybrano mnie na kolejną kadencję, a następnie zostałem zwolniony z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia (pracowałem pięć lat). Jako przyczynę wskazano wygaśnięcie mandatu członka zarządu. Czy w związku z tym należy mi się odprawa pieniężna z tytułu zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika? Spółka twierdzi, że nie, bo odwołanie ze stanowiska w zarządzie i wypowiedzenie mi umowy o pracę z tego powodu jest równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyny leżącej po mojej stronie.

Odwołanie osoby wchodzącej w skład zarządu spółki handlowej z piastowanej funkcji stanowi uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia angażu. Niemniej jednak okoliczność ta nie skutkuje automatycznie uznaniem, że rozstanie nastąpiło z przyczyny dotyczącej pracownika. Tak m.in. stwierdził Sąd Najwyższy (dalej: SN) w wyroku z 3 sierpnia 2012 r., sygn. akt I PK 61/12, w którym podniósł, że: „Nieudzielenie absolutorium członkowi zarządu spółki handlowej, stanowiące podstawę odwołania go z funkcji, nie przesądza, że rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło z przyczyn dotyczących pracownika (...). Pracodawcę obciąża dowód na okoliczność, że była to przyczyna dotycząca pracownika”.


Pozostało 54% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane