W momencie, kiedy pracownik kończy swoją karierę zawodową, rozstaje się ze swoją pracą, zawodem i przechodzi na emeryturę, od ostatniego pracodawcy należy mu się odprawa emerytalna. Komu przyznawana jest odprawa? Kto się może o nią ubiegać? W jakiej wysokości jest wypłacana? Jakie warunki należy spełnić, aby ją otrzymać? Koniecznie przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się wszystkiego, co niezbędne!

Jakie są warunki otrzymania odprawy?

Każdemu pracownikowi odprawę emerytalną gwarantuje Kodeks pracy. Jest ona wypłacana w każdym przypadku i nie ma na nią wpływ staż pracy, zajmowane stanowisko ani też czas, przez jaki pracowało się u ostatniego pracodawcy. Istnieją jednak pewne warunki, jaki należy spełnić, aby pracownik mógł otrzymać odprawę emerytalną. Należą do nich:
• Nabycie prawa do emerytury,
• W związku z przejściem na emeryturę doszło do zakończenia stosunku pracy,
• Pracownik nie pobrał we wcześniejszym terminie odprawy.
Które z wymienionych wyżej warunków jest najważniejsze do spełnienia? Faktyczne przejście pracownika na emeryturę. Dlaczego? Samo nabycie prawa do świadczenia emerytalnego nie wystarczy, musi odbyć się całkowite zakończenie stosunku pracy, aby pracownik mógł z tego świadczenia skorzystać.Jaka jest wysokość świadczenia emerytalnego?

Odprawa emerytalna to świadczenie, które należy się każdemu pracownikowi; jest ono powszechne i dostępne dla tych, którzy spełniają wcześniej przytoczone w naszym artykule warunki. Kodeks pracy wyraźnie mówi o tym, że wysokość odprawy musi odpowiadać jednomiesięcznemu wynagrodzeniu pracownika. Jego wysokość oblicza się dokładnie tak samo, jak w przypadku świadczenia urlopowego, z tym, że nie dzielimy przez godziny ani współczynnik. Warto wspomnieć o tym, że odprawa ta jest świadczona jednorazowo. Inaczej dzieje się w przypadku, kiedy w chwili przejścia na emeryturę pracownik pracuje u kilku pracodawców. Co w takiej sytuacji? W takim przypadku odprawa należy się od każdego z nich, z tym, że musi się to odbywać według zasad i reguł jak przy zatrudnianiu u jednego pracodawcy. Wysokość jednomiesięcznego wynagrodzenia jest gwarantowana i zapewniona przez Kodeks pracy, ale istnieje możliwość, aby pracodawca – z własnej woli – określił wyższą kwotę dla swojego pracownika, który opuszcza już swoje miejsce pracy.

Komu przyznaje się wyższą odprawę?

Istnieje wiele grup zawodowych, które otrzymują odprawy w wyższej wysokości niż inni pracownicy. Kto należy do takiej grupy? Przede wszystkim nauczyciele, ponieważ Karta nauczyciela gwarantuje odprawę, która jest uzależniona od ich stażu pracy.
• Staż pracy, który wynosi poniżej 20 lat – odprawa w wysokości 2-miesięcznego wynagrodzenia,
• Staż pracy powyżej 20 lat - odprawa w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia.
Inną grupą zawodową, która również otrzymuje wyższe odprawy są urzędnicy państwowi i samorządowi. Powszechnie przyjmuje się, że wysokość ich odprawy, podobnie jak u nauczycieli, zależy od stażu ich pracy:
• staż pracy powyżej 10 lat - 2-miesięczne wynagrodzenie,
• staż pracy powyżej 15 lat - 3-miesięczne wynagrodzenie,
• staż pracy powyżej 20 lat - 6-miesięczne wynagrodzenie.

Materiał przygotowany przez Pracuj.pl.