Otwarcie i zamknięcie działalności gospodarczej tego samego dnia nie pozbawia możliwości korzystania z preferencyjnego ZUS dla nowych przedsiębiorców.
23 października 2018 r. do ZUS wpłynął wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przez kobietę, która 17 października założyła działalność gospodarczą. Zainteresowana miała wątpliwości, czy może skorzystać z ulgi na start, a następnie z możliwości opłacania przez 24 miesięcy składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy nie niższej niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Powodem niepokoju było to, że w maju 2014 r. założyła firmę i należności do ZUS opłacała w pełnej wysokości. Gdy okazało się, że jest w ciąży, złożyła do ZUS zwolnienie lekarskie, a zakład wydał decyzję pozbawiającą ją prawa do zasiłku chorobowego.
Odwołała się od niej, ale sąd nie uwzględnił jej stanowiska. W efekcie kobieta została zobowiązana do zwrotu zasiłku chorobowego oraz złożenia dokumentów korygujących. Ponieważ ZUS zakwestionował jej prawo do podlegania ubezpieczeniom, jedynym sposobem rozwiązania problemu było wyrejestrowanie działalności z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) z dniem jej założenia (maj 2014 r.). W ocenie zainteresowanej otwarcie i zamknięcie firmy tego samego dnia oraz rozliczenie zapłaconych i otrzymanych świadczeń oznacza, że działalność nie była wykonywana. W jej przypadku to o tyle ważne, że ustawodawca, wprowadzając ulgowy ZUS, wskazał, że skorzystanie z możliwości zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne przez okres sześciu miesięcy przysługuje wyłącznie osobom, które nie prowadziły działalności gospodarczej w okresie 60 miesięcy przed założeniem firmy. Gdyby taka zasada obowiązywała w przypadku pytającej, ta mogłaby skorzystać z ulgowego ZUS dopiero w połowie 2019 r.
ZUS zgodził się z jej stanowiskiem, że może korzystać z preferencyjnych składek. Nie prowadziła bowiem działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60 miesięcy przed założeniem firmy. Kobieta spełniła także drugi warunek niezbędny do skorzystania z ulg, nie będzie bowiem wykonywać żadnych prac na rzecz byłego pracodawcy. ZUS przypomina, że wystarczy, aby „zakres wykonywanej przez daną osobę działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy choćby w części pokrywał się z czynnościami wykonywanymi w ramach łączącego go uprzednio z pracodawcą stosunku pracy”, żeby osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej nie miała prawa do ulgowych składek na ubezpieczenia społeczne.
Podstawa prawna
Decyzja nr WPI /100000/43/1175/2018 oddziału ZUS w Gdańsku z 20 grudnia 2018 r.