Pracodawców czeka duża zmiana. Będą włączeni w oszczędzanie emerytalne pracowników. W firmach wdrożone będą Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), na które składki będzie przekazywał zarówno zatrudniony, jak i zatrudniający. Na pracodawcy ciąży wybór instytucji finansowej, która będzie prowadziła PPK. Na co zwrócić uwagę wybierając firmę oferującą PPK wyjaśnia Tomasz Kowalski, dyrektor zarządzający odpowiedzialny w Warcie za projekt PPK.

Działy HR, związki zawodowe i zarządy firm zatrudniających od 250 osób mają teraz dużo pracy. Do 1 lipca 2019 r. muszą wybrać instytucję oferującą prowadzenie PPK. Czym kierować się przy wyborze tej instytucji?

Przedsiębiorcy muszą przygotować się do nowych obowiązków, które będą mieli nie jednorazowo, ale przez dekady. Wybór instytucji finansowej ma więc fundamentalne znaczenie. Obowiązki dotyczą dwóch obszarów: wyboru instytucji finansowej oraz dalszej obsługi programu.

Jakie kryteria zatem warto brać pod uwagę?

Przy wyborze partnera do PPK skupiłbym się na dwóch kwestiach. Pierwszą jest stabilność i wiarygodność instytucji finansowej. Ustawa dopuszcza do oferowania PPK wyłącznie podmioty, które spełniają określone kryteria i mają odpowiednie doświadczenie, ale spośród tych firm warto wybierać świadomie, kierując się miarodajnymi wskaźnikami.

Jakie to czynniki?

Na pewno brałbym pod uwagę ratingi firm międzynarodowych. Dla przykładu Warta posiada rating na poziomie A+ z perspektywą stabilną według S&P. To najwyższy poziom na polskim rynku, uzyskany m.in. dzięki wiarygodności finansowej właściciela Warty, jednej z największych grup ubezpieczeniowych w Niemczech.

Czym jeszcze warto się kierować?

Ogromne znaczenie ma doświadczenie w skutecznym, długofalowym zarządzaniu aktywami. W perspektywie lat będziemy rozmawiali o milionach złotych naszych pracowników. Ważne, aby były inwestowane przez firmę, która sprawdziła się w praktyce. W horyzoncie emerytalnym warto wybrać firmę, której zespół ekspertów dysponuje ponad 20-letnim doświadczeniem, i który na co dzień zarządza wielomiliardowymi aktywami.

Trzeba spojrzeć na wyniki podobnych instrumentów inwestycyjnych, i w ten sposób można wyrobić sobie pogląd, jak skutecznie dana instytucja inwestuje. Pamiętajmy jednak, że PPK to długoterminowe programy gromadzenia kapitału, które jak większość inwestycji opartych o fundusze, związane są z ryzykiem inwestycyjnym. Musimy również pamiętać, aby przed zawarciem umowy z wybraną instytucją finansową dokładnie zapoznać się z jej warunkami.

Nie każda instytucja oferująca PPK obsługiwała dotąd podmioty zatrudniające wielu pracowników. Czy to ma znaczenie z punktu widzenia pracodawcy?

Doświadczenie potencjalnego partnera we współpracy z dużymi firmami ma ogromne znaczenie. Ten know-how z pewnością będzie przydatny w skutecznej realizacji tego projektu. Firmy takie jak np. Warta, która obsługuje ponad 5 mln klientów w tym 720 tys. pracowników i ich rodzin, korzystających z ochrony w ramach grupowych programów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych, dają większą gwarancję komfortowej współpracy. To kwestia chociażby sieci wykwalifikowanych opiekunów klienta, odpowiednich systemów informatycznych do obsługi programów czy udogodnień dla pracodawców, zatrudniających wiele osób w różnych lokalizacjach.

Nie można też pominąć kwestii zapewnienia odpowiednich narzędzi dla pracowników, dla których znaczenie ma dostęp do informacji o zgromadzonych oszczędnościach czy to przez portal internetowy, czy przez aplikacje mobilne. Przy wyborze instytucji oferującej prowadzenie PPK pracodawca konsultuje się z organizacją związkową albo inną reprezentacją pracowników, dlatego ten element też powinien mieć znaczenie.

Czy oferta ubezpieczycieli będzie się czymś różniła od oferty powszechnych towarzystw emerytalnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych?

Zgodnie z ustawą będzie uwzględniała ubezpieczenie na życie. Składka za nie będzie natomiast już wliczona w opłatę za zarządzanie, która jest ograniczona ustawowo. Takie rozwiązanie to dodatkowy benefit dla uczestnika programu.

„Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.ppkwarta.pl