Jeśli dwoje dzieci znajduje się pod opieką prawną tej samej osoby, przyznania świadczenia wychowawczego na młodsze z nich, nie można uzależniać od spełnienia kryterium dochodowego, bo jest ono drugim dzieckiem w rodzinie. Tak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Gdańsku, który rozpatrywał skargę w sprawie 500+.
Wniosek o jego przyznanie złożyła kobieta będąca po śmierci córki opiekunem prawnym dwojga wnucząt. Gmina odmówiła wsparcia z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego. Powołała się na art. 7 ust. 9 ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2134), zgodnie z którym w przypadku dziecka znajdującego się pod opieką prawną do kryterium liczą się tylko dochody tego małoletniego. Każde z dzieci otrzymuje zaś rentę rodzinną i alimenty, których kwoty przekraczają próg uprawniający do świadczenia.
Babcia złożyła odwołanie od decyzji w części, w której gmina odmówiła przyznania 500+ na drugie dziecko, bo jej zdaniem spełnianie kryterium powinno być badane tylko w odniesieniu do pierwszego. Samorządowego Kolegium Odwoławcze uznało jednak, że wcześniejsze rozstrzygnięcie było prawidłowe. Organ podzielił stanowisko gminy, że gdy prawo do świadczenia jest ustalane na dzieci pod opieką prawną, osoba ją sprawująca powinna złożyć odrębny wniosek na każde z nich, które staje się wtedy pierwszym dzieckiem w rodzinie.