Czas powiedzieć głośno dość chocholemu tańcowi! Ani obecna ustawa o zakazie handlu w niedziele, ani proponowane nowelizacje nie rozwiązują problemów systemowych, tylko je pogłębiają.

Proponujemy wywrócić ten stolik markowanych negocjacji społecznych oparty na fałszywych założeniach, że ograniczanie wolności jednych obywateli poszerzy wolność pozostałym. Dość oszukiwania przedsiębiorców i pracowników. Proponujemy alternatywne rozwiązanie: wprowadzenie konserwatywnych, zgodnych z wartościami wielu Polaków, jak i PiS, przepisów, które nie będą katalogiem tych lub innych wyłączeń, ale systemowym rozwiązaniem problemu patologii występujących od dawna w handlu i innych sektorach.

Nasza propozycja uwzględnia postulaty autorów pierwotnego, społecznego projektu ustawy, koncentrując się na pracownikach. Zapewnia należytą ochronę interesów osób zatrudnionych w placówkach handlowych. Konsumuje tym samym pierwotne uzasadnienie ustawy, jednak z uwzględnianiem fundamentalnej zasady wolności w działalności gospodarczej i wolności wyboru pracownika do świadczenia pracy. W końcu z badań Związku Przedsiębiorców i Pracodawców wynika, że aż 65 proc. respondentów aprobuje, by zamiast sektorowych przepisów wprowadzić ustawową gwarancję dwóch wolnych niedziel dla każdego pracownika.