W tym roku termin opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne przez osoby opłacające daninę wyłącznie za siebie wypada w sobotę 10 listopada. Kiedy więc upływa ostateczny termin opłacania składek? O to zapytaliśmy ZUS.Efekt wolnego 12 listopada: Składki na ZUS można płacić do 13 listopada

- W związku z wprowadzonym ustawowo dniem wolnym od pracy 12 listopada, termin graniczny płatności składek dla osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie, przypada w tym miesiącu na 13 listopada – wyjaśnia Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy ZUS.

Składki ZUS są płacone przez płatników w trzech podstawowych terminach:
• do 5. dnia następnego miesiąca – w przypadku jednostek i zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych;
• do 10. dnia następnego miesiąca – w odniesieniu do osób fizycznych, które opłacają składkę wyłącznie za siebie;
• do 15. dnia następnego miesiąca – obowiązek ten dotyczy pozostałych podatników.