W tym roku termin opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne przez osoby opłacające daninę wyłącznie za siebie wypada w sobotę 10 listopada. Kiedy więc upływa ostateczny termin opłacania składek? O to zapytaliśmy ZUS.Efekt wolnego 12 listopada: Składki na ZUS można płacić do 13 listopada

- W związku z wprowadzonym ustawowo dniem wolnym od pracy 12 listopada, termin graniczny płatności składek dla osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie, przypada w tym miesiącu na 13 listopada – wyjaśnia Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy ZUS.

Składki ZUS są płacone przez płatników w trzech podstawowych terminach:
• do 5. dnia następnego miesiąca – w przypadku jednostek i zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych;
• do 10. dnia następnego miesiąca – w odniesieniu do osób fizycznych, które opłacają składkę wyłącznie za siebie;
• do 15. dnia następnego miesiąca – obowiązek ten dotyczy pozostałych podatników.


W każdym przypadku obowiązuje zasada, że terminem płatności składek jest kolejny dzień roboczy przypadający po tym dniu wolnym. Warto jednak wiedzieć, że jeśli składki opłacane są przelewem, wpłata zostanie uznana za terminową, jeśli - w ostatecznym terminie zapłaty narzuconym przez przepisy - nastąpi obciążenie rachunku bankowego płatnika.

Terminowe opłacania składek jest ważne dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Tu bowiem terminowość jest podstawą do otrzymania zasiłku chorobowego, jeśli ktoś zachoruje i będzie przebywać na zwolnieniu lekarskim.