statystyki

Jak prawidłowo ustalać wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przychodu z różnych źródeł

autor: Izabela Nowacka25.10.2018, 17:00
W razie niezdolności pracownika do pracy spowodowanej chorobą za łącznie 33 dni w roku kalendarzowym (lub 14 u pracownika w wieku 50+) przysługuje mu od pracodawcy wynagrodzenie chorobowe.

W razie niezdolności pracownika do pracy spowodowanej chorobą za łącznie 33 dni w roku kalendarzowym (lub 14 u pracownika w wieku 50+) przysługuje mu od pracodawcy wynagrodzenie chorobowe.źródło: ShutterStock

problem Pod koniec października będziemy wypłacać pracownikowi, oprócz wynagrodzenia za pracę w wysokości 460,21 zł, także zasiłek chorobowy w wysokości 2301 zł oraz nagrodę jubileuszową 3740 zł. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną oraz zaliczkę na podatek? Czy należy zrobić osobną listę na przychód oskładkowany, aby wyliczyć składkę zdrowotną, czy też w celu ewentualnego obniżenia jej do wysokości zaliczki należy porównać z zaliczką od całego dochodu? Jako zakład pracy płacimy zasiłki.

odpowiedź

Obecnie, na podstawie uchwały Sądu Najwyższego z 2 lutego 2016 r. (sygn. akt III UZP 18/15), stosuje się odrębne wyliczenie składki zdrowotnej i zaliczki PIT od przychodu stanowiącego podstawę wymiaru tej składki. Skoro bowiem zasiłki z ubezpieczenia społecznego, a także inne przychody ze stosunku pracy zwolnione ze składek nie są objęte składką zdrowotną, to nie można ich brać pod uwagę przy ustalaniu obniżenia kwoty składki zdrowotnej. Innymi słowy, jeżeli pracownik otrzymuje przychód z dwóch różnych źródeł w ramach tego samego tytułu do ubezpieczeń, to osobno należy ustalić zaliczkę i składki do przychodu ze stosunku pracy, dokonując obniżenia, gdy składka zdrowotna przewyższy tę zaliczkę, i osobno ustalić zaliczkę od zasiłku.

Obowiązki płatnika

Płatnik składek jest obowiązany według zasad wynikających z przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obliczać, potrącać z dochodów ubezpieczonych, rozliczać oraz opłacać należne składki za każdy miesiąc kalendarzowy. Składki na ubezpieczenia społeczne nalicza się i opłaca od podstawy wymiaru, którą u pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, przy czym w podstawie tej:

  • nie uwzględnia się wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków;
  • uwzględnia się również przychód z tytułu umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli z pracownikiem została dodatkowo zawarta taka umowa cywilna lub jest ona wykonywana na rzecz własnego pracodawcy (art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).


Pozostało 66% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane