ZMIANA PRAWA

Jeszcze w tym miesiącu rząd ma przyjąć projekt nowelizacji ustawy o służbie cywilnej oraz zmianie innych ustaw. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów kończy właśnie uzgodnienia międzyresortowe nowelizacji.

Ministerstwa i urzędy centralne zgłosiły ponad 500 uwag, a Kancelaria Premiera zamierza uwzględnić kilkanaście z nich. Jedną z nich jest prawo do dodatkowego dnia urlopu. Będzie on przysługiwał co roku urzędnikom służby cywilnej po pięciu latach pracy w administracji. Maksymalny jego wymiar nie będzie mógł przekroczyć 12 dni.

Ponadto podczas postępowania kwalifikacyjnego na urzędnika mianowanego nie będą badane predyspozycje kierownicze. Ministerstwo Skarbu Państwa argumentuje, że wymóg ich posiadania utrudnia postępowania. Jednak z drugiej strony komisje przeprowadzające nabór na kierownicze stanowiska nie będą musiały sprawdzać umiejętności kierowniczych urzędników służby cywilnej. Ani egzamin na urzędnika, ani procedura naboru nie zweryfikują więc, czy dana osoba potrafi zarządzać ludźmi i projektami.

Zbigniew Derdziuk, członek Rady Ministrów, wskazuje z kolei na konieczność prowadzenia rejestru członków korpusu służby cywilnej. Obecnie żaden organ nie jest zobligowany do gromadzenia danych na temat liczby osób zatrudnionych w administracji publicznej. A bez tych danych nie można stwierdzić, czy urzędników jest za mało czy za dużo.

Adam Oleszkiewicz, zastępca szefa KPRM, tłumaczy, że stworzenie takiego rejestru będzie jednym z zadań szefa służby cywilnej. Najpierw trzeba będzie jednak przeprowadzić analizę stosowanych w 2,3 tys. urzędach systemów informatycznych pod kątem możliwości zharmonizowania ich w centralny rejestr.

Ponadto w wyniku uzgodnień międzyresortowych zostanie jasno zapisane, że osoby zajmujące wysokie stanowiska państwowe, na przykład prezesi agencji, prezes NFZ w dniu wejścia w życie nowelizacji zachowają stosunek pracy na podstawie powołania.