"Rodzina 500 plus" i "Dobry start" to świadczenia niezależne; osoby pobierające jedno z nich mogą otrzymywać też drugie - powiedziała PAP szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska. Przypomniała, że od niedzieli można składać wnioski o ich wypłatę drogą elektroniczną.

"W sierpniu rodziny nie będą musiały zaciskać pasa, myśląc o tym, co zrobić we wrześniu. Będą mogły sobie pozwolić na mniejszy reżim finansowy. Być może świadczenie to wpłynie też na to, że dzieci będą w większym stopniu spełniać swoje marzenia co do wyposażenia szkolnego, być może to wyposażenie będzie po prostu lepsze i atrakcyjniejsze. W tym momencie, kiedy rodzice muszą myśleć o tym, za co kupić odzież jesienią i zimową, a także wyprawkę dla dzieci do szkoły - kredki, zeszyty, tornister - wydatków wtedy nie brakuje - chcemy, żeby rodzice mieli bardziej komfortową sytuację finansową" - zaznaczyła Rafalska o świadczeniu "Dobry start".

Przypomniała, że osoby, które chcą dostać tę wyprawkę szkolną, muszą złożyć wniosek najpóźniej do 30 listopada.

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk zwrócił uwagę, że wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie z programu „Rodzina 500 plus” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę ministerstwa rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną. Natomiast od 1 sierpnia - wyjaśniał - będzie można składać wnioski także tradycyjną drogą (np. podczas wizyty w urzędzie lub pocztą).

Jak mówił Marczuk, każdy, kto złoży wniosek w lipcu lub sierpniu, powinien otrzymać pieniądze do końca września. "Mając jednak doświadczenia związane z programem 500 plus wiemy, jak gminy radzą sobie z obsługą wniosków. Dlatego można się spodziewać, że te osoby, które złożą wniosek na początku lipca, otrzymają te pieniądze szybciej" - podkreślił.

Wiceminister zwrócił uwagę, że nikt nie będzie wnikał, na co będą przeznaczane pieniądze z programu. "Nie mamy takich ambicji, żeby kontrolować rodziców i sprawdzać, czy wydadzą na piórnik czy juniorki. To jest ten sam sposób rozumowania jak przy programie Rodzina 500 plus. To rodzice są najlepszymi przyjaciółmi swoich dzieci i wiedzą na co wydać te pieniądze" - stwierdził.

Jak zaznaczył, świadczenie jest wolne od egzekucji komorniczych, nie jest także opodatkowane i nie wchodzi do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń. "Jeżeli otrzymamy 300 zł z programu, to nie musimy się obawiać, że stracimy prawo do środków z programu 500 plus" - zapewnił wiceszef MRPiPS.

Wyjaśniał, że program jest przeznaczony dla dzieci w wieku od siedmiu do 20 lat. "Od tej zasady są dwa wyjątki. Otrzymać świadczenie mogą dzieci sześcioletnie, które wcześniej idą do szkoły, do pierwszej klasy. Nie mówimy tutaj o dzieciach, które idą do zerówki" - zwrócił uwagę wiceminister. Dodał, że drugi wyjątek dotyczy dzieci z niepełnosprawnościami, które mogą otrzymywać świadczenie do 24 roku życia. "Ale pamiętajmy, że w tym przypadku nie dotyczy to szkół ponadlicealnych i uczelni wyższych" - wyjaśnił.

Marczuk wskazał, że w jednym przypadku dziecko, które ukończyło 18 lat, może samo złożyć wniosek w ramach programu - wtedy, kiedy nie ma rodziców albo są im odebrane prawa rodzicielskie. "W innym razie osoba, która kończy 18 czy 19 lat nie może złożyć takiego wniosku" - zastrzegł.

Zaznaczył też, że świadczenie "Dobry start" nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. "Trzeba jednak pamiętać, że świadczenie jest adresowane do rodzin, które z dziećmi mieszkają w Polsce. Nie mają prawa do tego świadczenia osoby, które przybywają za granicą z dziećmi" - powiedział.

Marczuk zwrócił uwagę, że dzięki pieniądzom z programu rodzice odczują ulgę finansową. "Pewnie będą skłonni do nieco bogatszych zakupów. Ważne jest także budowanie przeświadczenia w Polakach, że państwo stara się wspierać rodziców. Długoterminowy aspekt tego świadczenia to oderwanie polityki socjalnej od polityki rodzinnej. Mam nadzieję, że to zbuduje wśród rodziców przeświadczenie, że nie są sami w wychowaniu dzieci. Może to też budować atmosferę, dzięki której rodzice będą bardziej skłonni do tego, aby powiększyć albo w ogóle zakładać rodzinę" - powiedział.

Zgodnie z rozporządzeniem, 300 zł przysługuje niezależnie od dochodu na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do ukończenia 18. roku życia lub 20. roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki w danej szkole. W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługuje do ukończenia 24. roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole). Z programu będzie mogło skorzystać 4,6 mln dzieci.

Po raz pierwszy program obejmie uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Przyznawanie i wypłata świadczenia będą realizowane przez gminy, a w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - przez powiaty. Świadczenie będzie przyznawane na wniosek rodzica, opiekuna lub rodziny zastępczej.

Resort rodziny i polityki społecznej podkreślił, że z danych CBOS wynika, iż w przypadku rodzin z jednym dzieckiem łączne wydatki na wyprawkę szkolną wyniosły na początku roku szkolnego 2017/2018 średnio 686 zł, dla dwojga uczniów było to średnio 1268 zł, a w rodzinach z co najmniej trojgiem dzieci – 1729 zł.