Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało wzór wniosku, jaki rodzic będzie musiał złożyć, aby gmina przyznała mu świadczenie z programu „Dobry start”.

Jest to przykładowy formularz, który samorządy będą mogły udostępniać swoim mieszkańcom, ponieważ ich obowiązkiem jest zapewnienie druków osobom, które od 1 sierpnia br. będą ubiegać się o 300+ w formie tradycyjnej, czyli składając wniosek w urzędzie lub wysyłając go pocztą (od 1 lipca można będzie to robić przez internet). Z wzoru wynika, że rodzic będzie musiał podać imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL i obywatelstwo dziecka, na które ma być przyznana wyprawka. Trzeba też podać rodzaj i adres szkoły, do której od 1 września będzie uczęszczać.
Co istotne, w sytuacji gdy dziecko jest w przedziale wiekowym 6–9 lat, konieczne będzie zadeklarowanie, że w nadchodzącym roku szkolnym nie zacznie nauki w przedszkolu ani w zerówce. Jest to związane z tym, że w takiej sytuacji, zgodnie z przepisami rządowego rozporządzenia, świadczenie nie przysługuje.
Wniosek liczy dziewięć stron, w tym pięć, na których trzeba wpisać dane dzieci (po jednej na każdego potomka) oraz trzy zawierające m.in. pouczenia, oświadczenia i podstawowe informacje o zasadach uzyskiwania wsparcia z programu.
– Spodziewaliśmy się, że formularz będzie mniej obszerny. Będziemy starali się go trochę skrócić w części odnoszącej się do dzieci, bo większość naszych rodzin, która będzie składać wnioski, ma mniej niż pięcioro potomków – mówi Damian Napierała, zastępca dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń.
Również Bogumiła Podgórska, kierownik działu świadczeń rodzinnych MOPS w Katowicach, wskazuje, że przedstawiony przez resort wzór jest zbyt obszerny. A liczba jego stron jest istotna, bo z dotacji, która należy się samorządom na pokrycie kosztów obsługi (10 zł za jedno dziecko), 80 proc. ma być przeznaczona na wynagrodzenia pracowników, a 20 proc. na pozostałe wydatki, właśnie takie jak koszty druku wniosków. Nie jest to duża kwota, dlatego im będzie on krótszy, tym lepiej.
– Poza tym musimy jeszcze uwzględnić informację na temat RODO, bo ta kwestia w formularzu nie jest w ogóle przewidziana – dodaje.