Od 2019 roku wysokość składek, jakie opłaci osoba prowadząca działalność gospodarczą, wyniesie nawet 1300 złotych.

Składki na ubezpieczenia społeczne, jakie musi opłacić przedsiębiorca to składki emerytalne i rentowe, składka chorobowa, składka wypadkowa oraz składka zdrowotna, a także składka na Fundusz Pracy.

Wzrosną składki też za mały ZUS w 2019 r. Zobacz, ile wyniosą>>

Zgodnie z przyjętymi przez rząd założenia do projektu budżetu na 2019 rok wynika, że prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne w 2019 roku wyniesie 4765 zł, czyli więcej o 322 zł (na 2018 roku wynosiło 4443 zł). A od poziomu tej prognozy zależy wysokość składek na ZUS, ponieważ podstawa wymiaru składek wyliczana jest jako 60 proc. przewidywanego wynagrodzenia. W efekcie podstawa wymiaru składek wyniesie w 2019 roku 2859 zł.

Zgodnie z tak wyliczoną podstawą, składki, jakie będzie musiał zapłacić do ZUS przedsiębiorca w 2019 roku, wyniosą:

  • składka emerytalna (19,52 proc.) - 558,08 zł (więcej o 37,72 zł w stosunku do 2018 r., kiedy wynosi 520,36 zł);
  • składka rentowa (8 proc.) - 228,72 zł (więcej o 15,46 zł w stosunku do 2018 r., kiedy wynosi 213,26 zł);
  • składka chorobowa (2,45 proc.) - 70,05 zł (więcej o 4,74 zł w stosunku do 2018 r., kiedy wynosi 65,31 zł);
  • składka wypadkowa (1,8 proc. dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych) - 47,75 zł (więcej o 3,23 zł w stosunku do 2018 r., kiedy wynosi 47,98 zł);
  • składka na Fundusz Pracy - 70,05 zł (więcej o 4,74 zł w stosunku do 2018 r., kiedy wynosi 65,31 zł).

Bez składki zdrowotnej przedsiębiorcy zapłacą więc do ZUS 974,65 zł, czyli o 65,89 zł więcej niż płacą przedsiębiorcy w 2018 r. (912,22 zł).

Składka zdrowotna. Składka zdrowotna wynosi natomiast 9 proc. podstawy wymiaru, wyliczanej na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku za czwarty kwartał 2017 roku, publikowanego przez GUS. W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4739,91 zł, a podstawę wyliczenia składki zdrowotnej stanowi 75 proc. tej sumy, czyli kwota 3 554,93 zł. W efekcie składka zdrowotne wynosi w 2018 roku 319,94 zł.

Wskaźnik, który służy do wyliczenia składki zdrowotnej zostanie ogłoszony dopiero w styczniu 2019 roku, ale na pewno nie będzie on niższy niż tym roku. W efekcie składki do ZUS opłacane przez przedsiębiorcę zbliżą się do poziomu 1300 zł na miesiąc.

Kolejna zmiana dla firm od 2019 roku. Od stycznia 2019 roku przedsiębiorców czeka jeszcze jedna zmiana - najmniejsze firmy przestaną płacić składki w formie stałej, ryczałtowej kwoty. Wysokość składek będzie teraz zależna od wysokości osiąganych przez firmę przychodów.

Jednak z możliwości płacenia składek uzależnionych od przychodu skorzystają tylko firmy, które w 2018 roku osiągnęły przychody nie wyższe niż 63 tys. zł. Pozostałe firmy zapłacą składki ZUS według dotychczasowych zasad. Z możliwości opłacania składek ZUS od przychodu nie skorzystają również między innymi osoby, które w poprzednim roku kalendarzowym rozliczały się w formie karty podatkowej oraz wykonujące działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, jeśli ich działalność jest zbieżna z poprzednim zajęciem.