O 100 zł miesięcznie wzrośnie od lipca kwota dofinansowania przekazywana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej (WTZ).
Na podwyżkę dotacji zgodził się już minister finansów i sejmowa komisja finansów publicznych, która zaopiniowała zmiany w budżecie PFRON na 2018 r. Obecnie dofinansowanie dla warsztatów, które zajmują się przygotowywaniem do wejścia lub powrotu na rynek pracy niepełnosprawnych, wnosi na jednego uczestnika 15 996 zł w skali roku. Od następnego miesiąca ma wzrosnąć do 16 596 zł. Oznacza to, że w drugim półroczu WTZ będą miały miesięcznie do dyspozycji o 100 zł więcej w przeliczeniu na jedną osobę korzystającą ze wsparcia. Podwyżka jest o tyle istotna, że warsztaty od dawna borykają się z problemami finansowymi, wynikającymi ze zbyt niskiej kwoty dotacji. Brakuje im pieniędzy np. na podwyżki dla personelu terapeutycznego, w związku z czym trudno jest znajdować chętnych pracowników.
Wzrost dotacji jest możliwy z uwagi na wyższe niż zakładano wpływy do PFRON z tytułu wpłat obowiązkowych od pracodawców, którzy nie osiągają 6 proc. wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników.
– W pierwszym kwartale 2018 r. odnotowaliśmy nadwyżkę w wysokości 67 mln zł – mówił posłom Tomasz Maruszewski, wiceprezes PFRON.
Na podwyższenie dofinansowania dla WTZ przeznaczonych ma być 16,7 mln zł (potrzebna jest jeszcze zmiana rządowego rozporządzenia, które reguluje wysokość dofinansowania dla tych instytucji). Pozostałe środki będą wydane na realizację innych zadań nałożonych na PFRON, w tym m.in. na dwa nowe programy. Pierwszy z nich ma służyć finansowaniu zajęć klubowych w warsztatach, które zostały wprowadzone do ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.) na początku czerwca. Zajęcia klubowe mają służyć utrzymaniu samodzielności życiowej i zawodowej osób, które opuściły WTZ w związku ze znalezieniem pracy. PFRON planuje na ich organizację przeznaczyć w tym roku 1,2 mln zł, co pozwoli objąć wsparciem ok. 1200 osób.
Drugi nowy program będzie dotyczył niepełnosprawnych powyżej 25 roku życia, kończących edukację. Zapewniane im wsparcie ma obejmować całodzienne usługi opiekuńcze, aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej.