Projekt nowelizacji rozporządzenia "w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym" przygotował resort rodziny, pracy i polityki społecznej.

"Celem zmian w rozporządzeniu jest zwiększenie wysokości dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej do 16 596 zł od 1 lipca 2018 r., a także w latach kolejnych" - podkreślono w komunikacie po posiedzeniu rządu. Zgodnie z rozporządzeniem w 2019 r. dofinansowanie ma wynieść 17 796 zł, w 2020 r. i latach następnych – 18 996 zł (obecnie jest to 15 996 zł).

Ponadto rozporządzenie zakłada zwiększenie dofinansowania rocznego pobytu jednego niepełnosprawnego pracownika (ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) w zakładzie aktywności zawodowej do 22 tys. zł od 1 stycznia 2019 r. (obecnie jest to 18,5 tys. zł).

"Rozwiązanie to wychodzi naprzeciw oczekiwaniom samorządów wojewódzkich i powiatowych, które nie dysponują środkami w pełni pokrywającymi koszty tych zadań. Wprowadzona regulacja to zmieni, a rezultacie umożliwi dalszy rozwój działalności warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej" - czytamy.

Rozporządzenie zakłada także zmianę sposobu obliczania liczby osób niepełnosprawnych w województwie, na podstawie którego liczona jest wysokość środków przekazywanych samorządom wojewódzkim przez PFRON. Zmieniono również sposób ustalania maksymalnej kwoty zobowiązań do wypłaty z tytułu dofinansowania kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej.