Rząd przyjął we wtorek nowelizację rozporządzenia ws. algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom, które zakłada m.in. zwiększenie dofinansowania do Warsztatów Terapii Zajęciowych.

Projekt nowelizacji rozporządzenia "w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym" przygotował resort rodziny, pracy i polityki społecznej.

"Celem zmian w rozporządzeniu jest zwiększenie wysokości dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej do 16 596 zł od 1 lipca 2018 r., a także w latach kolejnych" - podkreślono w komunikacie po posiedzeniu rządu. Zgodnie z rozporządzeniem w 2019 r. dofinansowanie ma wynieść 17 796 zł, w 2020 r. i latach następnych – 18 996 zł (obecnie jest to 15 996 zł).

Ponadto rozporządzenie zakłada zwiększenie dofinansowania rocznego pobytu jednego niepełnosprawnego pracownika (ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) w zakładzie aktywności zawodowej do 22 tys. zł od 1 stycznia 2019 r. (obecnie jest to 18,5 tys. zł).

"Rozwiązanie to wychodzi naprzeciw oczekiwaniom samorządów wojewódzkich i powiatowych, które nie dysponują środkami w pełni pokrywającymi koszty tych zadań. Wprowadzona regulacja to zmieni, a rezultacie umożliwi dalszy rozwój działalności warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej" - czytamy.

Rozporządzenie zakłada także zmianę sposobu obliczania liczby osób niepełnosprawnych w województwie, na podstawie którego liczona jest wysokość środków przekazywanych samorządom wojewódzkim przez PFRON. Zmieniono również sposób ustalania maksymalnej kwoty zobowiązań do wypłaty z tytułu dofinansowania kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej.