Intensywnie pracujemy nad ustawą o zatrudnieniu wspomaganym, która zaoferuje niepełnosprawnym wsparcie trenera pracy. Powstanie też model kompleksowej rehabilitacji - mówi w wywiadzie dla DGP Krzysztof Michałkiewicz, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.
W ubiegłym tygodniu rząd przedstawił propozycję podniesienia wysokości zasiłku pielęgnacyjnego. Jednak osoby niepełnosprawne i ich rodzice, którzy od 36 dni protestują w Sejmie, dalej domagają się spełnienia swojego pierwszego postulatu, czyli wprowadzenia 500 zł dodatku na rehabilitację dla rencistów socjalnych. Czy jest jakakolwiek szansa, że rząd zmieni zdanie w tej sprawie?
Osoba, która skończyła 25 lat i miesiąc później ulegnie wypadkowi, w wyniku którego stanie się niepełnosprawna, nie otrzyma renty socjalnej tak jak protestujący w Sejmie. Dostanie tylko zasiłek stały z pomocy społecznej, który wynosi w tej chwili maksymalnie 604 zł, i zasiłek pielęgnacyjny – 153 zł. Jego wysokość po raz ostatni była zmieniona w 2006 r. Rząd PO-PSL podczas weryfikacji w 2009 r., 2012 r. oraz 2015 r. nie zmienił jego kwoty. Zasiłek pielęgnacyjny służy pokryciu zwiększonych wydatków, jakie osoba ponosi ze względu na swoją niepełnosprawność, ale jakoś poprzedni rząd nie dostrzegał, że rosły ceny i koszty życia. My tylko na ostatnim posiedzeniu Sejmu przyjęliśmy trzy ustawy ważne dla osób niepełnosprawnych. Ustawa o rencie socjalnej podwyższa to świadczenie do poziomu najniższej renty z ZUS. Z kolei ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom. Przeprowadzone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) badanie potrzeb osób niepełnosprawnych pokazuje, że na pierwszych miejscach wymieniają one bezpieczeństwo medyczne, dostęp do usług medycznych i rehabilitacji, a nowe przepisy im to zapewniają. Te ustawy prezydent już podpisał, a jest jeszcze trzecia nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która zawiera co najmniej trzy istotne dla tej grupy zmiany: zwiększa kwoty rent i emerytur wolne od egzekucji, wprowadza korzystne zasady podatkowej ulgi rehabilitacyjnej oraz przepisy pozwalające umorzyć postępowania dotyczące ponad 600 osób, które opłacały składki na ZUS i występowały o ich refundację do PFRON, tak aby nie musiały ich zwracać. Wprawdzie senatorowie PO próbowali uniemożliwić z niezrozumiałych względów przejście tej ustawy przez Senat, ale ostatecznie to się im nie udało.