Do piątku gminy mogą składać wnioski w ramach programu "Opieka 75 plus" - przypomina ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej. Program ma m.in. zwiększyć dostępność do usług opiekuńczych w małych gminach.

Dzięki programowi "Opieka 75 plus" w małych gminach ma być więcej godzin usług opiekuńczych dla tych seniorów, którzy już z nich korzystają. Zwiększyć się ma także krąg odbiorców takich usług dla osób samotnych i starszych w wieku powyżej 75. roku życia.

5 marca ministerstwo rodziny i pracy zdecydowało się uruchomić dodatkowy nabór do programu "Opieka 75 plus". Jednocześnie zmieniły się zasady programu. Teraz ze wsparcia mogą skorzystać także większe gminy - te liczące do 40 tys. mieszkańców. Do rozdysponowania jest 44,2 mln zł.

Na wsparcie z programu "Opieka 75 plus" mogą liczyć tylko te samorządy, które świadczą usługi opiekuńcze samodzielnie. Środki finansowe z programu mogą być przeznaczone z jednej strony na zwiększenie liczby godzin usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych u osób, które już korzystają z takich usług lub korzystały z nich w ostatnim roku, a z drugiej – na dofinansowanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które dotychczas ich nie otrzymywały.

MRPiPS zwróciło uwagę, że każdego roku jest obserwowany wzrost liczby osób korzystających z usług opiekuńczych. W 2016 roku, w stosunku do roku poprzedniego, w gminach wiejskich, miejskich oraz miejsko-wiejskich liczba osób, które korzystały z usług opiekuńczych, wzrosła o ok. 7 proc. W 2015 roku było to 88 096 osób, a rok później już 94 209 osób. Pomimo tego resort podkreślił, że w około 430 gminach (17 proc. gmin) w ogóle nie są świadczone usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze.