13,5 tys. seniorów z małych gmin ma być objętych nowym programem ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej "Opieka 75 plus" - zapowiedziała szefowa tego resortu. Ma być więcej godzin usług opiekuńczych dla tych seniorów, którzy już z nich korzystają. Zwiększyć się ma także krąg odbiorców takich usług.

Minister pracy Elżbieta Rafalska na konferencji prasowej poinformowała, że od wtorku o pieniądze na zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz opiekuńczych usług specjalistycznych dla osób samotnych i starszych w wieku powyżej 75. roku życia mogą występować gminy do 20 tys. mieszkańców.

Na program w pierwszej edycji przeznaczone ma być 57,4 mln zł. Resort szacuje, że wsparciem z programu może być objętych 13,5 tys. seniorów. - Chcemy zainteresować gminy rozwijaniem usług opiekuńczych - podkreśliła minister.

Dla samotnych, którzy ukończyli 75 lat

Zwróciła uwagę, że program jest dedykowany do osób samotnych, które ukończyły 75 lat. - Sytuacja emerytów, tych którzy są sami i którzy mają niskie świadczenia, jest zawsze zdecydowanie trudniejsza niż sytuacja osób w gospodarstwach dwuosobowych - mówiła Rafalska.

Dodała, że celem programu jest także aktywizacja osób starszych. Przekonywała, że w mniejszych samorządach jest większe zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze i specjalistyczne. - Chcemy zainteresować samorządy rozwijaniem usług opiekuńczych. Uważamy, że tu są nie do końca zdiagnozowane potrzeby - oświadczyła szefowa MRPiPS.

Program "Opieka 75 plus" nie jest jedynym skierowanym do osób w podeszłym wieku, który rusza we wtorek. Rafalska podkreśliła, że we wtorek rozpoczął się także nabór wniosków do programu "Senior plus". - Mamy na ten cel sporą kwotę, 80 milionów zł. Z tych środków mogą korzystać samorządy na to, by przygotować, zmodernizować obiekty na domy dziennego pobytu "Senior plus". Na ten cel mogą otrzymać dofinansowanie do 300 tys. zł - powiedziała. Dodała, że samorządy mogą otrzymać dofinansowanie na prowadzenie klubów seniora.

Wiceminister rodziny i pracy Elżbieta Bojanowska zwróciła uwagę, że w sytuacji starzejącego się społeczeństwa polityka wobec osób starszych jest jednym z priorytetów. - Dlatego ministerstwo rodziny wychodzi z pakietem programów skierowanych dla osób starszych. W 2018 r. chcemy przeznaczyć na nie ok. 150 mln zł - mówiła.

Samorządowcy zainteresowani programem "Senior plus"

Bojanowska zwróciła uwagę, że program "Senior plus" spotkał się z dużym zainteresowaniem samorządów. - W tym roku zbudujemy ok. 100 nowych klubów "Senior plus". W domach dziennego pobytu oraz klubach na koniec tego roku będzie ok. 7 tys. miejsc dla osób starszych - powiedziała. Wyjaśniała, że kluby i domy dziennego pobytu zapewniają seniorom m.in. usługi socjalne, posiłek, rehabilitację, zajęcia edukacyjne, aktywność ruchową.

Program "Opieka 75 plus" jest adresowany do małych gmin. Na wsparcie mogą liczyć jednak tylko te samorządy, które świadczą usługi opiekuńcze samodzielnie. Środki finansowe z programu mogą być przeznaczone z jednej strony na zwiększenie liczby godzin usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych u osób, które już korzystają z takich usług lub korzystały z nich w ostatnim roku, a z drugiej - na dofinansowanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które dotychczas ich nie otrzymywały.

MRPiPS zwróciło uwagę, że każdego roku jest obserwowany wzrost liczby osób korzystających z usług opiekuńczych. W 2016 roku w stosunku do roku poprzedniego w gminach wiejskich, miejskich oraz miejsko-wiejskich liczba osób, które korzystały z usług opiekuńczych, wzrosła o ok. 7 proc. W 2015 roku było to 88 096 osób, a rok później już 94 209 osób. Pomimo tego resort podkreślił, że w około 430 gminach (17 proc. gmin) w ogóle nie są świadczone usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Minister zwróciła uwagę, że po wprowadzeniu "Programu Rodzina 500 plus" i innych programów zmieniła się sytuacja osób korzystających z pomocy społecznej. - Mniej osób korzysta z zasiłków okresowych, celowych, z zasiłków przeznaczonych na zakup odzieży, mniej osób korzysta z dożywiania. Poprawiła się sytuacja rodzin z dziećmi i ogólnie liczba beneficjentów korzystających z pomocy społecznej zmalała. Nie bez znaczenia jest sytuacja na rynku pracy, mniejsze bezrobocie i rosnące wynagrodzenia - mówiła.