Od 1 stycznia 2018 r. miały wejść w życie nowe przepisy regulujące zasady funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej (WTZ). Problem w tym, że projekt wprowadzający te zmiany nie został jeszcze przyjęty przez rząd.
Warsztat to placówka, której celem jest stwarzanie osobom niepełnosprawnym możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz przygotowywanie do podjęcia zatrudnienia. Taką jednostkę mogą tworzyć samorządy, fundacje, stowarzyszenia oraz inne podmioty, a jej działalność jest w 90 proc. dofinansowywana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
Co istotne, w ramach rządowego programu „Za życiem” przewidziane zostały zmiany, które mają spowodować, że pomoc oferowana przez WTZ będzie efektywniejsza. Aby można je było wdrożyć, resort rodziny przygotował projekt nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.).
Zakłada on m.in. możliwość organizowania przez WTZ zajęć klubowych dla osób, które wprawdzie zakończyły już zajęcia w warsztatach i podjęły zatrudnienie, ale dalej potrzebują wsparcia, które pomogłoby w jego utrzymaniu oraz samodzielności życiowej. Projekt zakłada ponadto, że osoby, które opuściły warsztat, bo znalazły pracę, ale potem ją straciły i ponownie się do niego zgłosiły, będą miały pierwszeństwo w ponownym rozpoczęciu terapii (pod warunkiem, że nie minęło 90 dni od zakończenia udziału w WTZ).
Wspomniane zmiany, zgodnie z harmonogramem programu „Za życiem”, miały zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. Ale nie stanie się tak, bo projekt wprawdzie został zaakceptowany przez Komitet Stały Rady Ministrów, ale nie został jeszcze przyjęty przez rząd.
– Szkoda, że nowelizacja wejdzie w życie z opóźnieniem. Gorzej jednak, że po konsultacjach ministerstwo wykreśliło część pierwotnie proponowanych rozwiązań, zwłaszcza w zakresie miękkich form aktywizacji, czyli uczenia się pracy przez osoby niepełnosprawne w ramach praktyk zawodowych – mówi dr Agnieszka Dudzińska z Instytutu Studiów Politycznych PAN.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy czekający na przyjęcie przez rząd