Klub PiS poprze w Senacie poprawkę, która zakłada zniesienie limitu składek na ZUS dopiero od 1 stycznia 2019 r. - poinformował senator PiS, wiceprzewodniczący senackiej komisji rodziny polityki senioralnej i społecznej Antoni Szymański.

Senacka komisja rodziny, polityki senioralnej i społecznej zarekomendowała poprawkę, która zakłada wprowadzenie ustawy o zniesienie limitu składek na ZUS od stycznia 2019 r. Według ustawy, którą uchwalił w listopadzie Sejm, przepisy miałyby wejść od początku 2018 r.

Senator poinformował, że klub PiS rozpatrzył stanowisko komisji ws. rządowej ustawy o zniesieniu limitu, powyżej którego najlepiej zarabiający obecnie nie płacą składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. - Rozmawialiśmy na ten temat i poprzemy ten projekt. Można powiedzieć, że ta poprawka zostanie poparta - podkreślił.

Reklama

Według Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, zniesienie górnego limitu składek dotyczy ok. 350 tys. osób., czyli ok. 2 proc.

Obecnie przepisy mówią, że roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce na dany rok. W 2017 roku kwota ta wynosi 127 tys. 890 zł.

Ustawa przewiduje zniesienie tego limitu, tak by wszyscy ubezpieczeni płacili pełne składki na ZUS, niezależnie od wysokości dochodów. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu, tak jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Zasada ta zostanie również wprowadzona przy składkach odprowadzanych przez płatnika za pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych na Fundusz Emerytur Pomostowych.