Prokurator generalny nie widzi nic złego w braku pisemnego stanowiska Rady Dialogu Społecznego w sprawie zniesienia trzydziestokrotności. Krytykuje także związki i pracodawców za atak na rząd.
To zamach na demokrację. Tak eksperci oceniają stanowisko Zbigniewa Ziobry dotyczące wniosku prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt Kp1/18). Andrzej Duda zakwestionował nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczącą zniesienia limitu tzw. trzydziestokrotności. Zastrzeżenia głowy państwa dotyczyły standardów procesu legislacyjnego, a dokładnie braku poszanowania zasad dialogu i współpracy z partnerami społecznymi. A prokurator generalny? Ten kwestionuje argumenty prezydenta, uznając, że zaskarżona ustawa jest zgodna z konstytucją.
Prokurator jest za