W 2018 roku osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą wyższe składki ZUS niż w 2017 roku.

Wysokość składek do ZUS jest obliczana na podstawie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok i stanowi jego 60 proc.

Przyjęto, że w 2018 roku przeciętne wynagrodzenie wyniesie 4443 zł.

Podstawa wymiaru składek ZUS wyniesie więc 2665,80 zł.

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2018 wyniosą:
- składka emerytalna 520,36zł
- składka rentowa 213,26 zł
- składka chorobowa 65, 31 zł
- składka na Fundusz Pracy 65,31 złBez składki zdrowotnej (której wysokość będzie znana w styczniu), przedsiębiorcy zapłacą ZUS-owi 912,22 zł