Od 2018 wzrosła wysokość składek, jakie pracodawca musi opłacić za pracownika, w górę poszła bowiem płaca minimalna. Także samozatrudnieni zapłacą więcej do ZUS.

Od 1 stycznia 2018 roku płaca minimalna wzrosła o 100 zł i wynosi 2 100 zł brutto. Wraz z najniższą pensją wrosły też świadczenia, w tym odprawa z tytułu zwolnień grupowych, odszkodowanie z tytułu mobbingu lub dyskryminacji oraz dodatek za pracę w nocy. Zasiłek chorobowy i odprawa: Zobacz, jakie świadczenia rosną z płacą minimalną w 2018 roku>>

Jednak od wynagrodzenia brutto musi zostać potrącony podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne, czyli składki emerytalne i rentowe, składka chorobowa, składka wypadkowa oraz składka zdrowotna. Odejmowane są także składki na Fundusz Pracy, na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych (przy pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze).

Jakie składki do ZUS pokrywa pracodawca? Część składek, w tym na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i na Fundusz Pracy, pokrywa pracodawca. Minimalna wysokość składek, jakie będzie musiał pokryć pracodawca w 2018 roku wynosi:

 • składka emerytalna – 9,76 proc., 204,96 zł,
 • składka rentowa – 6,5 proc., 136,50 zł,
 • składka wypadkowa – 1,8 proc., 37,80 zł,
 • składka na Fundusz Pracy – 2,45 proc., 51,45 zł,
 • składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,10 proc., 2,10 zł.

W sumie składki finansowane przez pracodawcę przy zatrudnieniu pracownika na umowę o pracę (przy pensji minimalnej) wyniosą więc 20,74 proc. wynagrodzenia brutto, czyli w 2018 roku 432,81 zł.

Jakie składki do ZUS opłaca pracownik? Część składek opłaca też pracownik - dokładnie finansuje on:

 • składkę emerytalną - 9,76 proc., 204,96 zł,
 • składka rentowa - 1,5 proc., 31,50 zł,
 • składka chorobowa - 2,45 proc., 51,45 zł,
 • składka zdrowotna - 9 proc., a więc 1 812,09 zł × 9 proc. = 163,09 zł (liczy się ją od podstawy [2 100 zł] pomniejszonej o składki na ubezpieczenia społeczne).

Suma składek finansowanych przez pracownika wyniesie więc w 2018 roku 451 zł. Emerytura i zasiłek rodzinny: Czy najniższe świadczenia wzrosną w 2018 roku>>

Składki dla samozatrudnionych. Także osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą wyższe składki ZUS niż w 2018 roku. Wysokość składek do ZUS w tym wypadku stanowi 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok - w 2018 roku wyniesie ono 4 443 zł. Podstawa wymiaru składek ZUS wyniesie więc 2 665,80 zł, a minimalne składki dla przedsiębiorców wyniosą:

 • składka emerytalna (19,52 proc.) - 520,36 zł,
 • składka rentowa (8 proc.)- 213,26 zł,
 • składka chorobowa (2,45 proc.) - 65,31 zł,
 • składka wypadkowa (1,8 proc. dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych) - 47,98 zł,
 • składka na Fundusz Pracy - 65,31 zł.

Bez składki zdrowotnej przedsiębiorcy zapłacą więc do ZUS 912,22 zł.

Mały ZUS. Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą opłacają składki do ZUS na preferencyjnych zasadach. Minimalna podstawa wymiaru jest w tym wypadku ustalana w oparciu o 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2018 roku wynosi 2100 zł brutto. Podstawa dla małego ZUS wynosi więc 630 zł, a same składki:

 • składka emerytalna (19,52 proc.) - 122,98 zł,
 • składka rentowa (8 proc.) - 50,40 zł,
 • składka chorobowa (2,45 proc.) - 15,44 zł,
 • składka wypadkowa (1,8 proc. dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych) - 11,34 zł,

Przedsiębiorcy opłacający ZUS na preferencyjnych zasadach są zwolnieni ze składki na Fundusz Pracy.

Łączna składka miesięczna w 2018 r. wyniesie więc 200,16 zł.

Składka zdrowotna. Składka zdrowotna wynosi natomiast 9 proc. podstawy wymiaru, wyliczanej na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku za czwarty kwartał 2017 roku, publikowanego przez GUS. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4739,91 zł, a podstawę wyliczenia składki zdrowotnej stanowi 75 proc. tej sumy, czyli kwota 3 554,93 zł. W efekcie składka zdrowotne wynosi w 2018 roku 319,94 zł.

Standardowe składki dla przedsiębiorców wyniosą więc w sumie w 2018 roku 1232,16 zł, a dla opłacających składki preferencyjne - 520,1 zł.