Resort rodziny nie wybrał jeszcze podmiotu, który będzie odpowiadał za produkcję dokumentów dla osób z uszczerbkiem na zdrowiu. Nie wiadomo więc, kiedy nowe legitymacje trafią do odbiorców.Z początkiem tego miesiąca weszły w życie przepisy, które wprowadziły nowy wzór legitymacji dla niepełnosprawnych. Ich uzyskaniem są zainteresowane zarówno osoby, którym wygasła ważność dotychczasowego dokumentu lub ubiegają się o niego po raz pierwszy, jak i takie, które wprawdzie mają legitymację pozwalającą na korzystanie z różnego typu ulg i zniżek, ale chcą posiadać jej nowy wzór. W związku z tym do powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności (PZON) od pierwszych dni września wpływają wnioski o wydanie nowych dokumentów. Problem w tym, że na razie nie mogą tego zrobić.
– Nie jest to możliwie, bo nie została wybrana firma, która ma odpowiadać za produkcję nowych legitymacji. Dlatego możemy jedynie przyjmować wnioski o ich wydanie i rejestrować je w systemie. Kiedy jednak będą dostępne – nie wiadomo – mówi Lidia Gugała, przewodnicząca PZON w Szczecinie.
Za tę kwestię odpowiedzialne jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). Zgodnie z art. 6cb ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.), to właśnie resort zapewnia produkcję blankietów legitymacji, ich personalizację i dystrybucję, przy czym to zadanie ma być wykonywane za pośrednictwem wybranego przez niego podmiotu. Z informacji otrzymanych z MRPiPS wynika, że wspomniany przepis zaczął obowiązywać od 1 sierpnia br. i aktualnie prowadzone jest postępowanie, które ma na celu wyznaczenie takiego podmiotu. Resort deklaruje, że procedura powinna zakończyć się w najbliższym czasie, oraz dodaje, że wydawanie legitymacji według nowych wzorów rozpocznie się w możliwie najszybszym terminie po przeprowadzeniu wszystkich czynności niezbędnych do zapewnienia prawidłowej realizacji tego zadania.
– Niestety osoby czekające na legitymacje nie rozumieją, że ich brak nie jest powodem naszej opieszałości i to do nas kierują pretensje w tej sprawie – wskazuje Adriana Lipińska-Białaszek, przewodnicząca PZON w Płocku.
Oczekiwanie na nową legitymację jest szczególnie kłopotliwe dla osób, które po raz pierwszy uzyskały orzeczenie o niepełnosprawności i w związku z tym nie miały jej jeszcze wydanej. W konsekwencji nie mają dokumentu, na podstawie którego mogłyby potwierdzać prawo do ulg i uprawnień należnych osobom z uszczerbkiem na zdrowiu. MRPiPS wyjaśnia, że takie osoby do czasu otrzymania legitymacji mogą posługiwać się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności, które dokumentuje status osoby z dysfunkcją zdrowotną.
– Tyle, że niektóre instytucje nie chcą honorować orzeczeń i domagają się przedstawienia legitymacji – zwraca uwagę Adriana Lipińska-Białaszek.