Od 1 sierpnia można składać wnioski o przyznanie środków z programu „Rodzina 500 plus” na kolejny okres świadczeniowy. Równocześnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) przygotowało przykładowy formularz, który gminy mogą udostępniać rodzicom.
Co istotne, nie jest to jednolity, powszechnie obowiązujący w całym kraju wzór wniosku, bo modyfikacje w tym zakresie wprowadziła ustawa z 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.
Do tej pory wnioski oraz druki dołączanych do nich oświadczeń i zaświadczeń, które pozwalają ubiegać się o 500 zł na dziecko, a także o świadczenia rodzinne oraz z Funduszu Alimentacyjnego (FA), były określane w rozporządzeniach. Wspomniana ustawa zakłada odejście od tej zasady. W aktach wykonawczych wskazane zostaną jedynie podstawowe informacje, które powinny być zawarte we wnioskach i załącznikach. Jednocześnie przewiduje, że resort może opracować własne wzory i umieścić je na swoich stronach internetowych.
Reklama
Tak właśnie się stało i gminy mogą tam znaleźć formularze, które mogą być stosowane w odniesieniu do nadchodzącego okresu świadczeniowego, zaczynającego się w przypadku 500 plus i FA 1 października, a zasiłku rodzinnego o miesiąc później.
– Będziemy korzystać z zaproponowanego przez MRPiPS wzoru i złożyliśmy już zamówienie w drukarni. Gotowe formularze mamy dostać 31 lipca – mówi Damian Napierała, zastępca dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń.
Część gmin wybiera jednak inne rozwiązanie. – Postanowiliśmy zmodyfikować dotychczasowy druk o świadczenie wychowawcze i uzupełnić go o informacje, które dotyczą wprowadzanych przez ustawę z 7 lipca 2017 r. zmian – informuje Natalia Siekierka, zastępca kierownika działu świadczeń MOPS we Wrocławiu.
Dodatkowo poza formularzami, które dotyczą nowych okresów wypłaty świadczeń na dzieci, na stronie MRPiPS znalazły się też druki mające zastosowanie do wnioskowania o pomoc finansową na te jeszcze trwające.