Z 76,5 tys. do 74,7 tys. spadła w 2016 r. liczba podopiecznych pozostających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Na koniec ubiegłego roku poza rodziną biologiczną przebywało o 1750 dzieci mniej niż w 2015 r. Dane o spadku liczby małoletnich w opiece zastępczej cieszą ekspertów, ponieważ taki był jeden z podstawowych celów przeprowadzonej pięć lat temu reformy systemu pieczy. Zaniepokojenie budzą jednak pozostałe statystyki, które pokazują, że zmniejsza się liczba rodzin zastępczych, a rośnie placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Gminy liczą koszty