Program Rodzina 500 Plus ma pozytywny wpływ na funkcjonowanie w Polsce pieczy zastępczej - ocenia minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Jak wskazała, ponad 48 tys. dzieci objętych tą formą opieki otrzymało wsparcie.

W poniedziałek w Gorzowie Wlkp. Rafalska wzięła udział w spotkaniu podsumowującym funkcjonowanie programu 500 Plus i innych elementów polityki rodzinnej na poziomie woj. lubuskiego. Jak mówiła, takie spotkania odbywają się w całym kraju i służą przygotowaniu informacji o realizacji założeń polityki rodzinnej, którą do końca marca jej resort ma przestawić rządowi.

W Gorzowie Rafalska zwracała uwagę na wpływ programu 500 Plus na funkcjonowanie w naszym kraju pieczy zastępczej. Zaznaczyła, że pozytywnych trendów nie przypisuje jedynie świadczeniu 500 Plus, ale także dobrej pracy asystentów rodziny.

"Poprawiła się jakość życia, sytuacja materialna rodzin w pieczy zastępczej. W największym stopniu - rodzin spokrewnionych, poprawił się ich status materialny. Po drugie zaobserwowaliśmy wzrost zainteresowania pieczą zastępczą, a takiego wzrostu zainteresowania też nie było w ostatnim czasie. Czyli jeśli rodzina wie, że poza zajmowaniem się dziećmi dodatkowo nie będzie się borykała z sytuacją materialną, wiązaniem końca z końcem, to sytuacja jest lepsza. Równocześnie zaobserwowaliśmy spadek liczby dzieci kierowanych do pieczy zastępczej, co by wskazywało na to, że poprawia się sytuacja w ich biologicznych rodzinach" - powiedziała PAP Rafalska.

"Poza pieczą zastępczą, na tych spotkaniach mówimy o innych świadczeniach, w tym świadczeniach rodzinnych, a więc wypłacanych zasiłkach rodzinnych, które w 2016 r. wzrosły, ale wzrosły, bo też wzrosło kryterium dochodowe. Część osób korzystało dodatkowo z tego świadczenia, ponieważ podczas składania wniosku o 500 Plus dowiadywała się, że taki system, mniejszego kwotowo wsparcia, równolegle też będzie funkcjonował i składały wniosek. Poddajemy też ocenie mechanizm złotówka za złotówkę" - dodała minister Rafalska.

W Lubuskiem na świadczenia w ramach programu 500 Plus wypłacono prawie 431 mln zł. W miesiącu średnio ponad 94 tys. dzieci z 63 tys. rodzin otrzymuje takie wsparcie. Z kolei 16 tys. rodzin pobierało miesięcznie świadczenie wychowawcze na jedynaków, zaś ponad 5 tys. na dziecko niepełnosprawne.

W ocenie wojewody lubuskiego Władysława Dajczaka w regionie zakładane efekty programu sprawdzają się. Mówił, że z jednej strony pieniądze pomagają rodzinom w wychowywaniu dzieci, a z drugiej mają pozytywny wpływ na demografię.

"Z danych z lubuskich szpitali, biorąc cały rok to mamy wzrost urodzeń dzieci o ponad 1 proc., ale to jest optymistyczne, że drugie półrocze jest wyższe niż pierwsze, a najbardziej optymistyczna informacja potwierdzająca działanie tego programu w tym zakresie, to jest to, że biorąc styczeń do stycznia mamy prawie 10 proc. wzrost urodzeń w woj. lubuskim" - powiedział Dajczak.

Dodał, że nie sprawdziły się obawy związane z niewłaściwym wykorzystywaniem publicznych pieniędzy, gdyż zanotowano tylko kilkadziesiąt przypadków zamiany świadczenia pieniężnego na rzeczowe. Ponadto – jak mówił wojewoda – w regionie program nie ma negatywnego wpływu na rynek pracy.

W Lubuskiem w 2016 r. wsparciem w ramach programu Rodzina 500 Plus zostało objętych 51 proc. dzieci do 18 roku życia. Na wsi odsetek ten wynosił 56 proc., w gminach miejskich 47 proc., a w miejsko – wiejskich 53 proc.

Łącznie w całym regonie realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zajmowały się 353 osoby. Na obsługę programu samorządy otrzymały ok. 8,8 mln zł.

Według urzędników wojewody lubuskiego program Rodzina 500 Plus ma wpływ na cały system pomocy społecznej, czego dowodem może być spadek liczby osób objętych świadczeniami.

"Ponad 6 tys. osób mniej. Zaznaczam, że w 2015 roku wzrosły kryteria, a więc doszły nam nowe rodziny do systemu, a mimo to obserwujemy spadek, a najbardziej dynamiczny ten spadek jest na przykładzie rodzin z dziećmi, w tym wielodzietnych i niepełnych" - powiedziała dyr. Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Grażyna Jelska.